ООН: Роботите ще заменят две трети от работниците в развиващите се страни

Наскоро публикуван доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие посочва начина, по който автоматизацията ще се проявява в -бързо развиващи се икономики, и, както изглежда, това се отразява на положението в тези страни в по-висока степен, отколкото в индустриализираните страни.

 

Разбира се, това повдига много въпроси. Как може да се смекчи въздействието на роботиката и автоматизацията на пазара на труда в развиващите се страни? Как да се защитят работниците и икономиките  от техните негативните ефекти?

  в близко бъдеще ще бъде възможно да се анализират резултатите, и ако те са успешни, да се направят съответните промени в икономическите и социалните структури.

По https://futurism.com/un-report-robots-will-replace-two-thirds-of-all-workers-in-the-developing-world/

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.