Спешна енергийна самопомощ

Има моменти, когато човек го грози  опасността да  получи негативно  енергийно влияние от други хора, с които контактува. Скандали, караници, неприятни разговори, проклятия, насочени към него.

В такива моменти човек може да получи такава доза с негативна   енергия, че това може да доведе до  влошаването на здравето му, бързо изтощение, а в някои случаи да се развие  сериозен проблем с неговата енергийна система.

1. Ако сте имали неприятен разговор и започвате  чувствате липса на сили, намерете начин бързо да измиете ръцете си – подръжте ръцете си под струя течаща вода най-малко една минута. По този начин водата ще отмие негативната енергия, която сте попили (сега вече ви стана ясно защо Пилат си е измил ръцете, нали?).

2. Думите  носят в себе си не само смисъл (семантика), но също така и енергия. Когато чуете по свой  адрес думи на  ласкателства, завист, пожелания, кажете  шепнешком: „В добър час се казва, в недобър – се мълчи.“

3. Ако са ви казали обиди, клетви, също шепнешком кажете: „Вземи си го обратно.“

4. Ако след тежък разговор почувствате  рязък спад на силите си, може  и дори необходимо да  използвате ефекта на прехвърляне на енергия. Спрете  някъде за една минута, хванете се за  дърво или за храст с лявата си ръка ( лявата ръка на  човека отдава енергия), и мислено си представете , че установявате  контакт с растението.

Мислено изтласквайте  негативната енергия  през лявата си ръка. Представете си как от вас изтича негативна енергия. Кажете си: „Вземи от мен всички мръсотии  и негативна  енергия.“ Нужни са само  две-три минути. У някои хора това се придружава с пристъпи за  повръщане и лекота в тялото.

5. Вземете кибритена клечка. Да, запалена  кибритена клечка. Дишайте към нея, представете си, че отрицателната енергия се прехвърля в запалената клечка. След това я заровете в земята.

Това е просто. Това са прости методи за спешна енергийна самопомощ. Не ги игнорирайте, въпреки цялата им очевидна простота.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.