Изобретен е телескоп за антиматерия, който е открил невидими разумни обекти

Съществата са се движили около Земята, пише Ancient Origins.

Доклад, публикуван в   американското списание за модерна физика (American Journal of Modern Physics), прави изумително заключение – наскоро  разработеният телескоп с вдлъбнати лещи, е открил за първи път същества в  нашата земна среда, които са невидими за очите ни и за  обикновените телескопи на Галилео с изпъкнали лещи. Още по-изненадващо е, че тези същества,  както се  отбелязва, са се движили „разумно“ в нощното небе.

ITE-2
Откритието е направено от д-р Руджеро Сантили, експерт  от  високо ниво  в областта на математиката, космологията, физиката, и който е номиниран за Нобелова награда по физика и химия.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.