Какво означават мистериозните думи на папа Франциск: „този месец май… последният..те искат .. ако .. те направят..aпокалипсис..край ..“

Както научихме от нашия източник от египетския телевизионен канал Sada El Balad, папа Франциск посети  Египет. Тази визита от самото начало се придружава от тайнствени и загадъчни действия и думи на папата.

 преводачът едва успявал да преведе.

Неволните свидетели на този разговор казват, че „имамът буквално помрачнявал пред очите им.“ А те успели да чуят само няколко думи от тирадата на развълнувания папа: „този май… последният..те искат .. ако .. те направят..aпокалипсис..край ..“ И едно изречение на имама, което той изрекъл доста силно: „Не бива да се допусне това.“

 цифровото кодиране на анонсираните от тях важни събития.

В този клип те анализират всичко – като се започне от това как папата разполага ръцете си, подчертавайки конкретни аспекти от словото си и се завърши с внимателно изучаване на книгите, които „случайно“ са се оказали зад гърба на папата.

 много добре едно нещо – папата не изразява личното си мнение, а сякаш говори от името на някаква група много влиятелни хора, с която има общи позиции.

Оригинал: http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2017/04/the-pope-knows-what-will-happen-in-may-the-enigmatic-actions-and-words-of-the-pope-in-egypt-2481171.html

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.