Предсказанията на Нютон: Апокалипсисът ще настъпи през 2060 г.

Mалко е написано и се знае, че по отношение на предсказване на бъдещето  не изостава и Исак Нютон, известният физик, математик и астроном. Той дори определя през коя година ще настъпи края на света. Според него, това ще се случи през 2060. Трябва да се отбележи, че прогнозите му не са базирани на законите на физиката и математиката, а на текстовете на Библията. Той казва, че преди да настъпи края на света,  на планетата ще  започнат страшни епидемии и войни, но след това Месията ще слезе на земята и ще царува хиляда години. На изложбата „Тайните на Нютон“, която се е провела в Ерусалим, е бил представен ръкопис, който самият Нютон внимателно е криел. На страниците на този ръкопис са  направени опити да се разшифроват някои глави от Библията, особено  Книгата на пророк Даниил (книгата, между другото, предсказва идването на Месията). Ученият е бил сигурен, че в страниците на тази свещена книга са скрити кодирани послания  за цялото човечество.

Книгата на Данаиил, на която се опира автора, е от 1704 година.

Нютон бил убеден, че   Книгата на Даниил съдържа информация, получена в резултат на Божествено откровение преди появата на писмеността. Ученият смятал, че той е предопределен да разшифрова тези древни ръкописи. Той вярвал, че Бог  невидимо присъства във Вселената. Все пак, въпреки факта, че Нютон счита Библията за Божие Слово, това не му е попречило да я изучава с рационални методи. В книгата си „Записки по книгата на Данаиил и Апокалипсиса на св. Йоан“, ученият смята природните явления, като символи на исторически събития,  небесните тела – като указания за земните владетели, а в исторически символи и библейски алегории – пророчествата за бъдещи събития в Средновековието и бъдещето.

Не е известно как тези предсказания са се комбинирали  с откритите от него закон за всемирното привличане, диференциално и интегрално смятане и основите на финансовата регулация. Защото оказва, че  Нютон е изгорил портрета на Робърт Хук, неговият съперник в областта на науката и е признавал алхимията …

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

2 Replies to “Предсказанията на Нютон: Апокалипсисът ще настъпи през 2060 г.”

  1. Belphegor

    Моля админа да изтрие „предсказанието“ поредното !!!!

Comments are closed.