Извънземната, която „Аполо 20“ открива на Луната (видео)

В центъра на една от най-скандалните конспиративни теории стои  прословутата мисия „Аполо 20“ на Луната.

 

И още едно видео:

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.