Не е фантастика: Бъдещите престъпници ще изтърпяват наказанието „затвор“ в мислите си

Група американски изследователи под ръководството на проф. Ребека Роуч предлагат алтернативен начин за наказание за особено опасни  престъпници – мислено.

 

Привържениците на тези все още не съществуващи технологии смятат, че такива методи на наказание ще спестят много пари на данъкоплатците.

А освен това те ще бъдат много по-ефективни и до известна степен по-хуманни,  в сравнение с обичайното лишаване от свобода. Да,  да се „излежат“  на затворническото  леглото хиляда години може да бъде истинско психическо изтезание, но хората, подложени на него, със сигурност няма повече да поискат да нарушават закона.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.