Невиждано: Папа Франциск танцува под акомпанимента на хасидски* псалми (видео)

Виждали ли сте някога танцуваш римски папа? В действителност никой никога не е виждал. Това навярно се случва за първи път –  папа да танцува.

 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.