След 2022 г. започва глобално застудяване?

След пет години, глобалното затопляне ще се смени с период на глобално застудяване. Преди началото на спада, средната температура на въздуха ще се увеличи с 1.1 градуса. Такова становище бе изразено от началник на отдела по  Хидрометеорология и екология от сибирския  Научно- изследователски  хидрометеорологичен институт Николай Завалишин.

Ученият е привърженик на теорията, според която  глобалното затопляне не зависи от човешката дейност, и  напълно зависи само от  природните фактори. Според него, сега температурата се увеличава в резултат на намаляването на отражателната способност на повърхността на Земята, или албедо.

Както посочва Завалишин, периодите на затопляне-застудяване периодично се повтарят, което се потвърждава от историческите данни. Всеки цикъл включва 10 години стремително покачване на температурата, след което следват  40-50 години на постепенно намаляване.

Според синоптика, предишните  две години са били най-топлите за Русия в историята на метеорологичните наблюдения. Особено интензивно се нагрява Арктика. Но според Завалишин ледниците не ги заплашва нищо мащабно, защото скоро завършва първият етап от цикъла и планетата ще започне стремително да се охлажда.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.