Британската кралска академия: Нашето Слънце има дяволски близнак – „Немезида“

Учените лека полека ни доближават до истината, че и Нибиру, и Немезида съществуват, а не са измислици….Става все по-интересно. Макар истините да се поднасят на час по лъжичка.

На астрономите сега са известни три категории звезди, които по параметри са подобни на Слънцето и затова се наричат слънчев тип звезди. Астрономите отдавна знаят една особеност на тези звезди:  много от известните слънчев тип звезди са бинарни звезди, обикалящи около общ център на маса. Може да се окаже, че този слънчев тип звезди всички са  двойни.

Когато компютрите обработили радиовълновия образ и астрономите получили картинката, те установили, че всички звезди с масата на Слънцето  са двоични, тоест двойни звезди, разделени от разстояние 500 астрономически единици (една астрономическа единица е  разстоянието от Земята до Слънцето).  По-старите звезди са склонни да се доближават до разстояние 200 астрономически единици.


Засега астрономите все още не са открили Немезида. Както те казват – трябва още много работа, за да се разберат физиката и математиката на новооткритото астрономическо явление.

http://www.popsci.com/sun-twin-nemesis

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.