Curiosity Rover: 10 000 камъка и марсиански артефакти (видео)

Марсоходът Curiosity продължава да изследва Червената планета. Досега той е открил хиляди аномалии и артефакти.

Вижте една кратка колекция с неговите „любопитни“ находки.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.