Древна пирамида е открита на повърхността на Луната (видео)

Виртуалните космически археолози прекарват много часове, дни и седмици в разглеждане на снимки на повърхността на Луната в търсене на древни артефакти. Поредната им находка много прилича на древна пирамида, разположена повърхността на спътника на Земята.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.