Митове и Конспирации: Шумерските текстове описват древна ядрена война! (видео)

Учени са забелязали на шумерски таблички изображение на ядрена бомба и последиците от нейното използване. Древните шумери са оставили много записи на глинени плочки, които след като били дешифрирани, учените стигат до извода, че тази загадъчна цивилизация е загинала в резултат на целенасочени разрушителни действия.

  специални бункери , а след това са се взривили бомбите? Практически всички градове опустяват, записите не съдържат информация за война, изглежда, че това е било предварително планирано действие.

си сега познати странни свойства, в резултат от древна ядрена „бомбардировка“.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.