Защо изчезват масово „Ловците“ на НЛО? (видео)

С тези хора, които активно се занимават с изследване на феномена НЛО, започнаха да се случват странни събития.

 

Още по-впечатляващ е и случаят с австралиеца Скот Уоринг, който буквално преди няколко дни обяви, че спира да поддържа сайта си за НЛО, който води вече 7 години…. И внезапно го спря. Случайно?

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.