Мистерия: Въпреки „глобалното затопляне“ Земята започна да се охлажда (видео)

Охлаждане и хилядолетна галактическа буря. Точно за това трябва да сме подготвени.

Д-р Рой Спенсър публикува поредния пакет данни за температурата, зафиксирана от сателитите през юни 2017 г. Той счита, че от май 2017 г. температурата е започнала да пада, и маржът надолу вече е 0.23 C. Това е невероятно и странно, тъй като в северното полукълбо в разгара си е лятото, а в южното – зимата.

Освен това новите данни детайлизират последиците от слънчевото въздействие. Както е известно ние навлизаме в голям слънчев минимум със съответното падане на температурите.

Това следва от спектралния анализ на дължините на светлинните вълни и рекордният ръст на галактическите космически лъчения, които обикновено носят хилядогодишна буря.

Надявам се, че мислено сте се подготвили за това, което идва, отбелязва д-р Спенсър.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.