Не е конспирация: На Земята е започнал шестият период на масово измиране

В наскоро публикувано научно изследване се отбелязва изключително интензивното намаляване на броя на животните на нашата планета. Експертите  призовават за спешни действия  за да се спаси биоразнообразието.

Колко пъти трябва да се бие тревога, за може най-после да бъде чута? На 10 юли в списание  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) се появи изследване, в което сътрудници  на американски и мексикански университети разказват за заплахата от „биологично  унищожение“, след като са анализирали промяната в числеността на  над 27 хиляди земни гръбначни – тоест  половината от известните на науката  бозайници, птици, влечуги и земноводни. Според учените,   тези видове силно губят позиции както по… повече прочетете ТУК>>>

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.