Лунна мистерия: В ударния кратер Евдокс е открита пирамида

В лунния  кратер Евдокс, който се намира в планински район между Морето на Яснотата  и Морето на Студа,   на снимките,  изпрати от космически кораб LROC, ясно се вижда пирамида, разположена в центъра му.

Оригиналът на снимките може да се види на уебсайта на мисията  LROC или да се изтегли на компютър с висока резолюция:

WAC_HAPKE_3BAND_E350N0450.IMG – (416.54 MB)
WAC_HAPKE_3BAND_E350N0450.TIF – (104.17 MB)
WAC_HAPKE_3BAND_E350N0450.PYR.TIF – (146.26 MB)

Кратерът Евдокс (лат.  Eudoxus.) – сравнително млад ударен кратер на видимата страна на Луната, който се намира на изток от северната част на Кавказките планини, в планински район между между Морето на Яснотата  и Морето на Студа.

Носи името на древногръцкия математик и астроном Евдокс Книдски (около 408 г. пр. Хр. – около  355 пр.Хр.). Името е одобрено от Международния астрономически съюз през 1935 година. Кратерът е сравнително млад, неговата формация принадлежи към периода на Коперник.

 

 

 

 

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.