Неутешително за 2018 г.: Продоволствена криза, глад, епидемии и връщане в Средните векове (видео)

Хронология на слънчевите супербури при навлизане в Големия слънчев минимум 2018-2022

Представените във видеото материали са кулминацията на многогодишни изследвания, в които са проучвани времевите рамки на Големите слънчеви минимуми на Еди, на базата на геометрията на планетите, продължителността на припокриване на циклите на захлаждане за 51, 2016 и 3740 години, циклите на възникване и промяна на магнитното поле на Слънцето, магнитното поле на Земята и на планетите от Слънчевата система, възникването и разпадането на древни цивилизации и древни карти на общества, съществували 5000 г. пр. Хр.

В материала се посочва, че първото голямо увеличението на цените на хранителните продукти ще се случи в края на 2018 г., а след 2022 г. ще нарастват лавинообразно.

Разказва се и за това, какво ни очаква година след година и се очертават характеристиките на всеки период, като се започне от 2018-2025.

Ето защо зрителят получава ясна представа за това, къде, кога и доколко интензивни ще са промените.

Видеото е на английски с автоматични субтитри на български:

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.