„Облакът на Апокалипсиса“ се появи в Калифорния (видео)

Рядко климатично явление сериозно изплаши туристите на един от бреговете на Калифорния. Гигантски облак зависна над плажа Natural Bridges Beach в Санта Круз, превръщайки този живописен кът  в сцена от апокалипсиса.

Облакът стремително се приближавал от океана и в един миг обхванал целия бряг, носейки със себе си силен вятър.

„Чадърите полетяха заедно с пясъка, а хората се втурнаха да бягат далече от плажа. Но след няколко минути облачната мъгла отмина, небето се изчисти и се показа Слънцето, „- пише в коментар към видеото един от очевидците.

Според Meteorology Glossary, системата, наречена рулонен облак (roll cloud, представлява нисък хоризонтален дъгообразен облак с тръбна форма (arcus cloud). Рулонните облаци са напълно отделени от своя студен фронт, или буреносна родителска система и затова  са толкова необичайни, появяват се внезапно и изчезват също така бързо.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.