Уфолози откриха изоставени НЛО бази на Плутон

Автоматичната междупланетна станция „Нови хоризонти“ през 2015 г. е снимала конкретен район на  Плутон, покрит с азотен лед. Според рецензента на научното списание ToDay News UFO, яколко уфолози са разгледали снимките и са  открили на тях странни обекти.

Изследователите са на мнение, че на снимките се виждат космически бази на извънземна цивилизация, които са свързани с пътища.

Конспиролозите предполагат, че базите може и да са изоставени, тъй като някои пътища не водят до никъде. Може би с течение на времето поради либрация и други фактори,  пътищата  са били покрити със сняг. Снимката е направена от  височина 17 000 км над повърхността на малката планетата.

Астрономите, които се придържат към  възгледите на класическата наука, предполагат, че „пътеките“ и тъмните петна, които се виждат на снимките, са  възникнали в резултат на образуването конвективно образуване на пяна от  твърдите слоеве от Плутон, а не заради дейността на извънземни същества.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.