20-километров НЛО се появява на лунната орбита през 2007 година (видео)

НЛО първоначално е заснет да минава близо до Луната, като след това излита на лунна орбита. Записът на събитието е направен от астронома Алберто Майер на 29 април 2007 г. Анализът на записа е извършен от В. Чернобров.

Анализът показва, че в кадър попада сянка на управляем обект с размери около 20 километра, който маневрира за да излезе в окололунна орбита, а по време на маневрата не се наблюдават газови емисии (двигателите определено не са с течно гориво).

По своите летателни характеристики това очевидно изкуствено тяло може да се нарече „управляем кораб, който не принадлежи към нашата цивилизация“.

 

 

 

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.