НЛО около Слънцето (видео)

Мyunhauzen74 отново е успял да улови няколко неизвестни обекти, които вършат нещо около нашата звезда Слънцето. А един от НЛО  управляващите земния апарат, дори са скрили с малко квадратче…..

 

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.