Ошо: Само 48 минути тишина ви отделят от Просветлението

Шумният човек хора никога няма да придобие блаженство, за целта има нужда от музиката на тишината. Но умът ни е прекалено шумен. Носим в главата си шумен пазар, всякакви глупости.

И всеки един от нас не е сам човек. У нас има тълпа, където всички се карат, блъскат се и стремят към властта. Всеки фрагмент от нашия ум иска да е най-важният. Това е цяла вътрешна политика.

Блаженство е възможно само ако войната в съзнанието ни бъде прекратена. И тази война може да бъде спряна; не е твърде трудно да се издигнем над нея. Всичко, което е необходимо, е осъзнаване.

Започнете да наблюдавате шума в ума си. Постепенно ще започнете да осъзнавате, че в главата ви е затворена лудница. И ние трябва да живеем в този кошмар!?

Чрез наблюдение ще се случи чудо: това, което наблюдаваме, се изпарява. И в този миг, когато то се изпари, ще останете сами с безмълвието. Първоначално ще има само интервали, кратки интервали между мислите. Чрез тези малки прозорци ще можете да погледнете в реалността. Скоро интервалите ще станат по-големи; те ще започнат да настъпват по-често, те ще бъдат по-дълги.

Древните мистици са изчислили – ако човек може да остане в пълно мълчание четиридесет и осем минути, той ще придобие просветление, ще навлезе в абсолютно блаженство.

След това път назад няма. Вие вече сте преминали отвъд пределите на времето, отвъд неговите всепоглъщащи тресавища. Вие сте достигнали скалите на вечността.

Когато се срещнете с Бог ще разберете тази невероятна истина….

Всеки път, когато нараняваше някого и му причиняваше болка, ти нараняваше и причиняваше болка на себе си. Всеки път, като правеше  добро на някого, ти правеше добро на себе си.… Continue reading „Когато се срещнете с Бог ще разберете тази невероятна истина….“

Магическата Практика „Огнен щит“ срещу завист, неприятности, беди и магии

Енергийната защита  е много важна в нашия свят. Магии, уроки, действия на завистливи хора, а и други неприятности,  са  основният враг на нашето благосъстояние. Народните средства показват отлична ефикасност в… Continue reading „Магическата Практика „Огнен щит“ срещу завист, неприятности, беди и магии“

Вашата енергия може да бъде „изсмукана“ моментално. Пазете се!

Опитайте се да забележите колко лесно може да ви изтощи сутрин пътуването в автобуса или метрото. Не е лесно, но все пак: Десетки   агресивни и измъчени граждани застават до вас,… Continue reading „Вашата енергия може да бъде „изсмукана“ моментално. Пазете се!“

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.