Равините настояват евреите спешно да се върнат в Израел. Който не дойде, няма да се спаси. Месията приближава!

 Nir Ben Artzi, известен израелски мистиk, направи забележително изявление в неделя, като прeдсказа, че личността на Месията ще бъде разкрита в близко бъдеще, като дори  даде конкретни подробности за това как ще се случи откровението.

„Месията сега работи“, каза в последната си проповед равин Бен Арзи. „Евреи, радвайте се! Много скоро Месията ще се открие на  всички! „

Равинът обясни подробно как ще се случи това забележително събитие:

„Светият и благословен Творец ще дойде при равините в съня им с видение и ще им каже кого Е избрал за Крал Машиах. Той ще им покаже  това точно.

Това уникално откровение, изпратено до него, равинът придружи със забележителни подробности:

„На избраните равини ще им бъде показан жълт свитъk пергамент, като Тората, но в него ще бъдат свещените писания, изписани на арамейски и директно сочещи Месията. Той ще бъде назован директно, без да има съмнения за равините. Но изборът на равините ще бъде различен.

От горе ще им се каже: „Изборът е във вашите ръце. Или ще разкриете това на  хората, или Творецът на света ще ви причини големи  страдания, които няма да престанат, докато не разкриете на израилтяните онова, за което сте узрели“. Равините от тези думи ще се изплашат и ще следват точно инструкциите, изложени в техните сънища. Те ще кажат на хората  кой е Цар Месия. „

Равинът  очевидно е видял този свитък, тъй като т  започна да чете  текста в началото на свитъка:

„Аз, Бог, ви заповядвам да кажете и да покажете кой е Цар Машиах, избраният от Бог човек.“

Равин Бен Арци също така обясни защо Бог е избрал конкретно това време за разкриване на Месията:

„Творецът вече не може да чака, гледайки страданията на евреите в    Израел и извън него. Техните Страдания за него са непоносими, защото народът на Израел е избраният от Него народ.“

В ексклузивно интервю за „Breaking Israel News“, равин Бен Арци обяснява и   ролята на избраните християни в Месианската епоха:

„В епохата на появата на християнството в юдаизма се случи разкол, сред първите християни имаше и евреи. Някои евреи продължават да следват пътя на християнството днес. Ето защо сред християните има хора, които имат искрата на юдаизма в душата и в техния дух. Ето защо те имат афинитет към юдаизма и любов към евреите, които се пробуждат, когато Месията се приближава. „

Равин Бен Aрци също така направи смразяващо предупреждение към всички евреи, които в момента живеят извън Израел, защото Месията идва скоро и няма да бъде спасен този, който не направи Алия (не имигрира в Израел).

„Бог даде на човека свободен избор, за да се обедини по своя воля с Бога и с Израел. Ако наистина вярват в Бога, те ще се върнат в Израел по собствената си воля.

Има всички признаци за това, че е дошло времето да се върнем: нарастващ  антисемитизъм в целия свят, безпрецедентни катаклизми в природата, започващи пред очите на всички глобални геополитически конфликти. Всеки, който гледа всичко това, не може да не вижда знаци. И когато ги види, трябва да разбере, че е време да замине веднага в Израел.

От всичко, което се случва, и което ще се случи в този свят, само земята на Израел е абсолютно защитена. „

https://www.breakingisraelnews.com/97595/mystic-leader-god-soon-reveal-messiahs-identity-dream-message-rabbis-worldwide/#/

Joseph Atwill: Историята на Христос е била „измислена за да се укротят бедните“

Според противоречивия американски учен  Joseph Atwill, който изучава Библията,  християнството е резултат от рафинирана държавна пропаганда,  пише The Independent. Joseph Atwill e  автор на книгата  „Месията на Цезар: Римският заговор… Continue reading „Joseph Atwill: Историята на Христос е била „измислена за да се укротят бедните““

Предсказанията на Нютон: Апокалипсисът ще настъпи през 2060 г.

Mалко е написано и се знае, че по отношение на предсказване на бъдещето  не изостава и Исак Нютон, известният физик, математик и астроном. Той дори определя през коя година ще… Continue reading „Предсказанията на Нютон: Апокалипсисът ще настъпи през 2060 г.“

Как е описан Апокалисисът в Корана (видео)

Краят на света от древни времена предсказват  много религии по света, но за точния ден и час на началото на Апокалипсиса никой не знае, освен Твореца. Хората могат да се … Continue reading „Как е описан Апокалисисът в Корана (видео)“

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.