Какво е казано за края на света в Корана и как това е свързано със Сирия, Иран, Израел и Йемен

Какво казва Корана за края на света и какви са знаците за неговото приближаване.

„Настъпването му ще е толкова неочаквано, че няма да имате време за да изядете парче хляб, да направите изгодна сделка или да изпиете издоеното мляко от камилата. “

За това, че краят на света наближава, ще крадено от непознато акрадено от наепознато укаже  изпълнението на пророчествата, които ще се се случат  в навечерието на Апокалипсиса.

Пророчество 1 : Появата на Даджал (Антихриста)

„Фалшивият Месия ще се появи от източните страни. Това място се нарича Хорасан. Ще бъде последван от извратени и нечестиви човеци, и ще сеят зло надясно и наляво“.

Хорасан  означава крадено от непознатоткрадено от непосзнатор – „откъде идва от слънцето“ и се намира в източната част на Иран. На въпроса „Колко дни  фалшивият месия ще остане на Земята, отговорът е: „Четиридесет дни (от които един) ден ще бъде като една година (а още един ) –  месец (и още един) – седмица, а що се крадено от неподзнатодкраденос от непознато отнася за другите му дни,  след това те ще бъдат като вашите дни“.

Пророчество 2- слизането на Иса ибн Мариам

“ Аллах ще изпрати при хората Иса, сина на Мария, който ще слезе  на земята до бялото минаре в източната част на Дамаск в две боядисани в жълто одежди и крадено от непознаторкраден ое от непознато сложил ръце на крилата на два ангела.

Тогава Иса, ще отиде в Ерусалим. Ще настигне Даджал на портата Луда и ще го убие. При вида му Антихристът ще се разпадне като сол във водата“.

Пророчество 3: Управлението на Мехди

“ Ако до края на света остане един ден, Аллах ще крадено от непознатокдкрадеено от непознато го е продължи толкова дълго, докато от моя род не се появи човек. Името му ще е като моето , а името на баща му ще бъде подобно на името на баща ми. Той ще изпълни земята със справедливост, докато на нея царува злото. Махди ще дойде от моето семейство, краедено от непкознатоакрадено от непознато от потомците на Фатима „.

Пророчество 4: Нашествие на племената  Гог и Магог

„Когато Гог и Магог  бъдат освободени и се устремят  надолу от всеки хълм, ще се приближи истинското  обещание, а след това ще се завъртят очите на невярващите“.

Гог и Магог са два народа, чиято инвазия ще разтърси света точно преди идването на Месията.

Пророчество 5: Изгрев на слънцето от Запад

“ Няма да настъпи Часът,  преди слънцето да изгрее от запад, а когато  крадено от непкознатдоакрадено от непознато се издига от запад и хората го видят, всички те ще вярват. Само че това ще бъде времето, в  което няма да донесе полза на душата вярата, освен ако не е повярвала преди или не е получила блага, вярвайки“.

 Ако Земята промени посоката си на въртене, то Слънцето ще изгрее крадено ота непознатоакрадено от некпознато от запад, и ще залезе на изток.

Пророчество 6: Големи катаклизми на запад, на изток и на Арабския полуостров

„Няма да настъпи Съдният ден, докато не се появят десет признаци за него:  дим, появата на фалшив месия, появата на звяра, изгряването на слънцето от запад, появата на Иса ибн Мариам,  крадено отй непознато крадено от непокзнато появата на племената Гог и Магог, огромните катаклизми изток, на запад и на Арабския полуостров, а след това ще се появи огън от Йемен, който ще призове хората на Страшния съд . “

Пророчество 7 : Появата на животното от земята

„Когато се спусне над тях Словото, ние ще изведем крадено отд непознаторкрадесно от непознато към тях от  земята животно, което ще им каже, че хората не са убедени от Нашите знамения“.

Пророчество 8: Разпространение на дима

„Почакайте деня, когато от небето ще се спусне ясен дим,   който обгръща хората. Това ще бъдат мъчителни страдания!“

Аллах каза:

“ И започва най-голямото бедствие.  В този краденйо йот непознатоекрадено от непознато ден  хората ще си спомнят за това, в което са били ревностни и пъкълът ще се появи пред  очите на тези, които го виждат. Който е престъпил разрешеното и е отдал предпочитания на този живот, неговото прибежище ще бъде Ад.

Този, който се е боял да се изправи срещу своя крцадено от непознтатоцкрадено от непознато Господ и е сдържал  от страсти душата си,  убежището му ще бъде в Рая „.

„Когато слънцето угасне, когато падат звездите, когато планините се местят,  когато камила в десетия месец на бременността остане без надзор, когато дивите зверове се събират, когато морето пламне, и когато душите се обединят,  тогава крадено от цнепознатойкрадено отд непознато погребаните живи ще бъдат попитани за какъв грях са били убити, когато свитъците се разгърнат, когато небето бъде разкъсано, когато Адът  се разпали , когато Раят се приближи, тогава ще познае  душата  какво е направила“.

крадено от непознатойкрадено от непозтнато

One Reply to “Какво е казано за края на света в Корана и как това е свързано със Сирия, Иран, Израел и Йемен”

  1. Apocalypse

    Чудесно! Дано стане по-скоро, защото не се издържа между хората в прокобната, гадна и мафиотска държавица Булгаристан. Всеки ще си получи заслуженото. Рано или късно. Няма ненаказано зло.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *