Кемтрейлс, химически следи, небесни разпръсквания и още по ТВ+ (видео)

Извършват ли се  тайните въздушни операции, чрез които в атмосферата по целия свят се разпръсват високо токсични и радиоактивни вещества и вируси? Според информация от Интернет блогове, чуждестранни журналистически разследвания и любителски видео материали и филми свързани с темата КЕМТРЕЙЛС такива операции се провеждат усилено от близо 5 години насам крадено от непознатоаакрадено от непозснато във  въздушното пространство на всички държави по света пред погледа и над главите на стотици милиони нищо неподозиращи граждани.

Според тази информация  дългите бели следи, които толкова често сме виждали по протежение на цялото небе, не са следи от изгоряло самолетно гориво, а специални аерозолни смеси, съдържащи изключително вредни за крадено от непознатдоцксрадено от непознато здравето на човека вещества и биологични компоненти. Тези следи не се разсейват в пространството, а се разстилат по небето, образувайки често пъти плътен воал от изкуствени облаци, които скриват слънцето, дори и в най-безоблачните дни. Хиляди очевидци по целия свят са наблюдавали и констатирали как малко след интензивно разпръсване на краденой от непознатокекрадено от непознато аерозоли, прозрачността на въздуха и видимостта на хоризонта драстично се понижават, като на някои места е трудно да бъдат различени дори близки местности и обекти.

Ивайло Дингилев представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„Обикновената самолетна следа изчезва в рамките на минута, максимум на две , а другите следи, оставени крадено от ндепозндатоекрадено от непознато от самолети, просто остават с часове, някои даже остават и дни и те не изчезват, а интересното при тях, че се разстилат в облаци, които покриват цялото небе. И на небето се получава една бяло- сива пелена, която частично или изцяло скрива слънцето.“

Мнението на експертите от военновъздушните сили на крадено от непоазнаторкрадено отц непознато България е, че от гледна точка на физиката на атмосферата, тези следи са съвсем нормално явление. За да се наблюдават обаче трябва да съществуват  определени условия – повишена атмосферна влажност в слоя от около 8 хиляди  до 13 хиляди метра,  външна температура  между минус 45 и минус 55 градуса по крадено ота непознатоцкрадено от нсепознато целзий и задържащ слой.

ПОЛК. РУМЕН РАЙКОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР НА ВВС „Което е понижаване на температурата, повишаване на температурата във височина. Такъв тип условия почти, през цялата година в земната атмосфера съществуват  около така наречена тропопауза, където обикновено температурата по височина, където се понижава, спира да се понижава. Даже започва крадено от непознатотйкрадено от непокзнато и да нараства  и там се образува задържащия слой. И при наличието на тези условия, колкото е, по-широк този задържащ слой толкова по – устойчива става и кондензационната следа. Като има и още една особеност, че продължителността на видимост на следата  от земята зависи от ъгъла на слънцето, което осветява крадено от недпознатоцкрадено от непознато ледените кристали, които са в основата на тази следа.“

МАЙОР КРАСИМИР БРАТОВАНОВ ПИЛОТ, ВВС
„Горе долу  за какъв интервал от време изчезват въпросните следи от самолетите, тъй като тия специално се наблюдава, че понякога по 20 минути се застояват?

–  Възможно е и повече да останат, казваме, че зависи от крадено от непозн атоакрадено цот непознато широчината на задържащия слой, защото полетите на това са така наречените  трасета, в които лети международния трафик. И точно в тези височини, между 12 и 13 хиляди метра, което е така нареченото горно въздушно пространство.“

Информацията в Интернет за въпросните следи обаче извежда други факти, а именно, че те не крадаено тот непознатоекрадено от непознато се образували от изгореното самолетно гориво, а че става дума за изхвърлянето на  силно отровни тежки метали, всякакви химически реагенти, дефолианти, както и различни видове щамове на вируси и бактерии. В многобройните публикации се твърди, че вирусите са свързани с новите нанотехнологии и се разпръскват под формата на нановируси, а крадено от непдоезнаторкрадено от непознато от това печели фармацевтичната индустрия.

Ивайло Дингилев-  представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„Аз мога да кажа какво мисля, че се съдържа в тях. Някои метали, като алуминий, бари, стронций, но в много интервюта, които съм гледал, хората, казват, че има бактерии и вируси. Ние можем само да гадаем. крадено от нетпознатойкрадкено от непознато Това е нашият въпрос, какво именно се съдържа в тези следи.
– Според теб защо се прави това нещо?
Прави се, за да се намали имунната система, на човека, т.е. Ти се разболяваш по-лесно, после отиваш купуваш лекарства, сума ти лекарства от аптеката, за да се излекуваш. „

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ краденод от наепознатоцкрадено от непознато – представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„Целите са много,  едната е модификация на климата, другото е контрол над почвите… може да се разпръскват и вируси, да се отравят пчелите, което само по себе си вече пък има предпоставка за бизнес на някои хора.“

Михаил Захариев-  Министерство на транспорта краденок от непознатоскрадцено от непознато – Гражданска авиация-   „Много хора, включително и капацитети, като в мрежата така и в чужбина, твърдят, че в тези необичайни следи на самолетите има бариев и алуминиев оксид. Вие как бихте отговорили на едно такова питане. Дали има такива елементи ?

Ами да ви кажа въобще не може да има крадено от непознатодкрадено ота непокзнато бариев оксид и алуминиев оксид, защото те не са в състава на авиационното гориво  и за да има бариев оксид, то трябва да има барий , който да бъде окислен, за да се получи бариев оксид. А бария не е от тези вещества, които се отделят в петролните изделия. Значи крадено от непознато краденко от непосзнато по същия начин може да кажем, че има бариев оксид от автомобилите …

Ако се установи наличието на тези елементи, какво ще е обяснението, от къде трябва да са дошли .

Ако такива елементи се установят аз първо е изключено да са от следите на двигателите с вътрешно горене. Изключено. крадено от непознаторкрадено от непозн атко Значи това е възможно ако има следи в атмосферата, които се засичат, спомняте си че бариеви оксиди имаше, когато Чернобил избухна, така че ако има разпръскване на .. след употреба на ядрено гориво  в някоя атомна централа, което даже може да е останало скрито… възможно е .. атмосферата се движи, крадено от нкепознатоцйкрадено от непознато много е възможно да има някакви бариеви следи, но бария и стронция са в резултат на ядрена реакция, но алуминиев оксид абсолютно не е възможно да се получи, алуминия не е съставна част на горивото, то е съставна част на конструкцията на самолета  в едно съединение, което се нарича дуралуминий, крадено от непознатто крадерно от непознато което пък от своя страна не може да създаде алуминиев оксид.“

Известно е, че в последните десет години  заболеваемостта и смъртността в света рязко се увеличава, факт е, и че все по-често  сме свидетели на все повече ужасни и катастрофални природни  бедствия и аномалии. Като официална причина се посочва глобалното крадено окт непознатоккрадено сот непознато затопляне и изменението на климата.

Дали обаче това е така? Всичко казано до тук от официалните институции се определя като конспиративна теория, без каквато и да е доза истина в нея, но има неопровержими факти, които дори и да се премълчават от властите няма как да не бъдат забелязани от крадено от непознаатоцкркадено от непознато обикновените граждани.

Ивайло Дингилев –  представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
“ През януари малко преди грипната епидемия имаше интензивни пръскания, говоря за средата на януари. След това започна да се говори за тази епидемия по новините от 300 човека за два дена станаха 10 хиляди човека в цяла краадено от непознаткойкрадено от непознато България. “
Димитър Александров представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„Сега имаше майски вирус, зимата свински грип. За отрицателно време в рамките на 24 часа се обяви в общественото пространство, че има десетки хиляди заболели. ….. очевидно отгоре се случва нещо.”

Дали обаче това е конспиративна теория или е краденос от непознатоскраадено от непознато зловещ план за редуциране и контролиране на човечеството. Темата за биологичния тероризъм става все по-актуална сред световната общественост след направените напоследък потресаващи разкрития от разсекретени държавни документи в Съединените Щати, Канада, Великобритания, Германия  и други държави. От тези официални архивни документи става ясно как десетилетия наред нищо неподозиращи граждани в крадетно от непознато крадено от непцознато редица райони на планетата, включително Съединените щати и Обединеното кралство, са били използвани за опити с биологични агенти – вируси и бактерии, под претекст, че това са  разработки за националната сигурност.

Следите от самолет, който лети на голяма височина, изчезват буквално за секунди. Химическите следи висят във въздуха по няколко часа. Техните траектории имат опасващ характер, често линиите се кръстосват, което не може да се случи при обикновените самолети. След известно време химическите следи крадено от непознсаттодкрадено от непознато се превръщат в химически облаци, които понякога се оцветяват. Самолетите, които разпръскват аерозоли, нямат маркировка и техните полети официално не са документирани.

Михаил Захариев, Министерство на транспорта – Гражданска авиация
„Чух, че се говори за  самолети, които общо взето, не са идентифицирани. Летят неизвестни самолети  над територията на  България. Значи крадаено от непознатоакрадено от непознцато уверявам ви , че такова нещо няма. Всичките самолети, които летят независимо колко са големи са тъй наречените токи, които се водят от ръководство въздушно движение, това е фактически гражданската организация  или гражданския провайдър на въздушното движение, което ръководи движението не само на българските, но и над всички самолети прелитащи краддено от непознатоткрадецно от непознато над територията на България.“

Първите съобщения за химическите следи се появиха през 1996 година. Специалисти, които изучават химическите следи, смятат, че държавите тайно експериментират с климата. Отдавна е известно, че военните могат да разпръскват облаци и да променят климатичните условия преди важни държавни празници. За целта във въздуха се разпръскват крадено от непознатоакрадено от неепозйнато специални химически реактиви. Какво преследват правителствата с промяната на климата – повишаване на реколтата или други цели? Барият и алуминият се споменават най-често във връзка с химическите трасета в небето. Изследователи отбелязват, че след като бъдат разпръснати, частиците им засядат на земята и влияят негативно върху здравето на хората. Едно крадено оат непознатоцкрадсено от непознато от обясненията за тези експерименти е създаването на изкуствени облаци, които блокират слънчевото излъчване и по този начин се намалява ефектът на глобалното затопляне. Другото наименование на този вид операции във въздушното пространство  е. Стратосферно гео инженерство.

Димитър Александров  – представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„НАТО призна за крадено от нйепознатоскрадено от непознат о цял свят, че има геоинженерство, стратосферно – геоинженерство се нарича този процес. И казаха, че е разпръскване на аерозоли, дали са само аерозоли.“

МАЙОР КРАСИМИР БРАТОВАНОВ ПИЛОТ, ВВС
„Затова не съм чувал, за гео инженерство, значи всичко, което вие знаете и аз го знам от Интернет, значи това, че някой, кртадено от непознатоекрадесно от непознато някъде, че нещо е казал или примерно НПО или примерно някакъв специалист, или просто човек, който се интересува примерно какви са тези следи в небето не означава абсолютно нищо.  Ние не можем да си позволим да подлагаме на съмнение нещо , което си е физичен процес, за което вие ни крадйено от непознатоскрадено от непознакто питате.  Вече ако ни попитате, знаете ли примерно, че на борда на,  еди  кой си самолет са возени примерно 500 тона химикали  и са разпръскани над България примерно, това е съвсем различно, но нито аз , нито вие можем да го докажем това нещо, дори и да го има. „

крадено от нсепознатойкрадено оат непознато

Въпреки че няма как да се докаже на 100 процента, че специално оборудвани самолети извършват такива операции във въздушното пространство на всяка една държава, през 2006 година   германските метеоролози над територията над Берлин засякоха  страни облаци с необичайно поведение. След питания от страна на германските медии  към правителството, от  военното краедено от непознато крадено отр непознато им министерство заявяват, че наблюдаваните облаци са част от експеримент с климата, който се провежда по време на военни учения. Военните създавали големи по размер изкуствени облаци, които блокират изображението на радарите, като за целта във въздуха се разпръскват стотици тонове химикали.

Димитър Александров — представител на групата във фейсбук крадено от непознатоскрадено от непозснатйо „Аерозолни престъпления“
„Там през през 2006 г. се появиха облаци, 350 километра бяха тези облаци. Просто беше вече много очевадно всеки го забеляза и трябваше да дадат някакво обяснение и нямаше вече къде да бяга правителството и казаха, че имало военни полети. Били разпръсквали, за климата така споменаха, че нещо крадено от непознатоцкрадено ойт некпознато правят., но си личеше, че гледат да избягат от темата. Искаха да избягат просто, като всички институции в България бягат. „

Информацията за химическите трасета се разпространява в света с огромна скорост. Почти във всички страни има обществени организации, които снимат епизоди с разпръскване на химикали от самолети и ги кр адено от непознайтойкрадено от непознато изследват.

Ивайло Дингилев –  представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„ Химическите следи  може да се наблюдават вече ежедневно в България. Особеното при тях е, че самолетите нашарват цялото небе, правят решетки, хиксове, триъгълници и може да ги видите под всякакви форми, просто те се кръстосват, тези следи. Кръстосват крадено от неподзйнатоккрадено от непознато ги и така се образува една плътна пелена. На самото небе. После тази пелена тя пада надолу, тя става на мъгла, и ние дишаме всичко това, което се съдържа в тези следи.“

Димитър Александров – представител на групата във фейсбук „Аерозолни престъпления“
„Тази година лични мои наблюдения е , че крацденор от непознаторкрадено от непознато пръскат, имаше сега месец май. С цели дни и нощи, без да се спира. Сутрин в 6:30 съм гледал цялото небе покрито. Минали буквално преди минути и вече прерастват в облаци, то се разтлее до обяд, после падне. След обяд пак пръскат, а пък зимата мъгла, напръскат следобед , а крадено оцт кнепознато крадено от непознато вечерта мъгла и мирише на химия мъглата.“

Алексей Дубичин  – публицист
„До нас достигат писма със снимков и видео материал, които са заснети с мобилни телефони, където се наблюдава една и съща картина. Самолети, разпръскващи неизвестни химически или бактериологически вещества. Да кажем така. Химически аерозоли и се превръщат в бяла крадетной от непознатойкрадено от непознато мъгла, която покрива  цялото пространство в небето, където са разпръскани тези химикали. Тези видеа и снимки пристигат от всички градове, от Москва, Санкт Петербург, Краснодарск, Волгоград, Запорожието, Западана Украина, Прибалтийските страни, Рига, Кишенев, Молдова. Въпросните писма са свидетелство, че химическите следи в небето са масово явление по цялата планета.“

И крадено от непознатоакрадено тот непознеато така конспиративна теория или неопровержим факт са химическите следи, наблюдавани във въздушните пространства на всички държави по света? На този въпрос никой не може да отговори утвърдително, но все по често, макар и не от официалните държавни институции се срещат становища, че става дума за план свързан с редуциране на крадерно от непознаторкрадено от неапознато населението на земята. Едно от доказателствата за този план се намира в американския щат Джорджия. В Интернет намираме информация, че въпросното доказателство е каменен монумент  от гранит, на който на 8 езика са написани десет заповеди към човечеството.  Този величествен монумент е бил издигнат на 22 март 1980 година., като крайдено от непознаторкрадено от непознатцо няма оставени документи по чие поръчение е изградено грамадното каменно съоръжение, известно още като Американския Стоунхендж.

Първата заповед гласи: „Населението на земята не трябва да превишава никога 500 милиона души“, недвусмисления извод от този надпис е, че останалите 6 милиарда души трябва да бъдат ликвидирани. Изследователите на Химическите следи  твърдят, краденок от непознато крадено от непорзнато че именно  чрез разпръскване на аерозоли във въздушното пространство планирано се извършва намаляването на населението на земята, доказателството според тях е, че от както се наблюдават кемтрелсите,  тежките респираторни и сърдечно-съдови заболявания като и смъртността са се увеличили.

автор СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ

Видео: http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=14754

крадено от непознатоскрадеено от непотзнато
крадено от непознатойкарадено от неапознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с краддено от непознатроккрадено от непознато всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.

3 Replies to “Кемтрейлс, химически следи, небесни разпръсквания и още по ТВ+ (видео)”

 1. Николай

  Човек като прочете мненията в групата „Аерозолни престъпления“ и горния разговор, как да не си помисли, че някой прави опити с хората? Както се вижда, заболяват най-вече психически. Бих препоръчал на търсещите конспирации да хванат по една мотика и да я развъртят здраво. Така ще си оползотворят свободното време много по много по-полезен начин, а и за обществото ще има полза, вместо да си измислят несъществуващи проблеми.

 2. Страхил

  Обикновено природно явление – дрън, дрън.Защо преди нямаше такива следи? Пръскат ни като хлебарки.

  • Николай

   Кога е това преди? Какво е нямало??? Откакто се помня ги има, т. е. да кажем 35 години (на 40 съм). Винаги съм ги наблюдавал. Това, че паметта на някои се ограничава до периода отпреди една седмица, е друг въпрос.

Comments are closed.