Квантовата физика доказва съществуването на задгробен живот

Повечето учени  твърдят, че не вярват в задгробния живот. Въпреки това, един от експертите твърди, че е в състояние да докаже съществуването на живот след смъртта.

Професор Робърт Ланц твърди, че доказателството му се намира в квантовата физика. Според теорията за биоцентризма, смъртта, както ние я разбираме – е илюзия, кррадено от непознатоакрадено ойт непознато създадена от нашия ум.

“Ние вярваме, че животът се заключава във въглеродната активност и молекулите. Докато те са активни, ние живеем, а след това – гнием в земята” – казва ученият на своя уеб сайт.

Ланц от медицинската школа в Университета на Северна Каролина казва, че хората вярват в смъртта, крадено отс непознатодкрадено от непознато защото това са ги научили, или защото човешкият ум  асоциира живота с работата на вътрешните органи. Неговата теория за биоцентризма обаче обяснява, че смъртта може да не е това, което човек е свикнал да разбира под този термин.

Биоцентризмът  се класифицира като теория на всичко и произхожда  от гръцкия израз крадено от непознатаоскртадено от непознато “център на живот”.

Професорът предполага, че животът и биологията са в основата на реалността, и че животът създава вселената, а не обратното. Това от своя страна означава, че човешкият ум определя формата и големината на обектите във Вселената.

Ланц използва като пример това как ние възприемаме света около нас. Човек вижда небето и дава име на цвета, който вижда, но ако клетките в мозъка му  се променят, ще възприема небето не  синьо, а зелено крадено ойт непознаторкрадено от непоазнато или червено.

“В крайна сметка: Всичко, което виждате, не може да съществува без вашето съзнание – казва Ланц – Смисълът на Вселената е в умовете ни”.

Разглеждането на Вселената от гледна точка на теорията на биоцентризма също така означава, че пространството и времето са “само инструменти на ума”.  Веднага крадено от нтепознатоекракдено от непознато след като човечеството приеме тази теория, става ясно, че смъртта не съществува.

Освен това теоретичните физици вярват, че има безкраен брой вселени с различни варианти на хора и ситуации, които се случват по едно и също време. Ланц казва, че всичко, което може да се случи, се случва в някакъв краденао от непозанатоакрадено от непознато момент между тези вселени, което означава, че смъртта не може да съществува като такава.

Според Ланц, животът на човек е като многогодишно цвете, което се връща за да цъфти в мултивселената.

крадено от непознатойкрардено от непозтнато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще крацдцено от непознатодкрадено от непознато се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.