Клонингите: Всички хора са копия от 500 изходни матрици!

Населението на Земята превишава 7 милиарда души, но всички тези милиарди са само клонинги (копия) на 500 изходни образци (шаблони). В това отношение не е лошо да се припомнят думите в Библията – „Бог ни е създал по Свой образ и подобие“ и легендата за това, че някога на  земята крадено от непознатойкрадеейно от непознато са дошли богове, които са създали човешката раса.

Двамата мъже, чиято снимка можете да видите в началото на тази статия,  не са роднини и живеят в различни части на света, но те  изглеждат като братя – близнаци.

Библейски истории, легенди и митове на Земята, подсказват  нашия произход. Много истории казват, крадено от днепознатойкрадено отк непознато че началото на времето на нашата планета са дошли  „богове“, или по-просто – представителите на извънземна раса. Може би те са претърпели авария и не са били в състояние да се върнат на своята планета, а може би това е  екипаж на кораб  „сеяч“, летящ из необятната шир  в Космоса кртадено от непознатоцкрадено от непознатос и създаващ обитаеми светове.

Макар да е по-вероятно на Земята да е кацнал кораб, чийто екипаж по някаква причина е останал тук завинаги и е трябвало да се създаде обслужващ персонал – клонинги, които да обезпечат на своите създатели всичко необходимо за оцеляване и комфортен живот на нова планета.

Милиарди крадено от цнепознатойкрадено от непознатао живеят на Земята, но всички те  произхождат  от около 500 първоначални шаблони. Тези шаблони съществуват като отражение на вътрешния и външен образец на  тялото. Много учени  отричат  съществуването на тези шаблони, но 62-годишният фотограф Франсоа Брунел от Монреал е прекарал последните 12 години в търсене на тези шаблони в световен крадеано ота непознатоакрадено от непознато мащаб.

Той е събрала доказателства за идентичността на напълно непознати хора със сходни физически характеристики. Резултатите от неговите изследвания доказват твърдението, че шаблоните по които се  създават хората – съществуват.  Хора в различни части на света и несвързани по никакъв начин, са почти идентични по отношение на физически и външни кррадено от непознатоакрадено от непознато белези.

Шаблоните са били много полезни за нас – хората, в началото на пътя  ни на тази планета. В началото, като вид, е имало  необходимост от силен и здрав шаблон за да се гарантира оцеляване на вида.

В началото на живота  човешките ембриони се създават с помощта на шаблон, а крадено оат непознатоткрадено от непозрнато след това се коригират, за да се отрази  генетичния код на родителите.

Изходният  клонинг се променя, което създава илюзията за уникалността и разнообразието на човешкия вид, но все пак оригиналният шаблон се съхранява като част от новия шаблон. Всеки нов човек е създаден от оригиналния шаблон, и всеки път, когато крадено от непознатоакрадено от непознаетао се ражда нов човек, той по същество се пресъздава.

В нашия свят живеят над 7 милиарда души, но независимо от тяхната раса, етническа принадлежност, пол или възраст, има някой, който е почти идентичен с вас. Да, родителските гени променят външния вид на новия човек, но в 1% от случаите това крадено от непознатоекрадено от непознцатоа не се случва, което   позволява да се намеря и да се изчислят изходните  500 шаблони, по които сме създадени всички ние – родът на „Хомо сапиенс“,  съществуващ на планетата днес.

Хората, които виждате в тези снимки – не са братя, нито сестри и не са никакви роднини. Ние всички сме крадено от непозснатоакрадено от непознатто клонинги и някъде по света имаме точно копие …

twins-17twins-16 twins-14 twins-13 twins-12 twins-11 twins-10 twins-9 twins-8 twins-4 twins-3 twins2 twins-7 twins-6

Още краддено от непознатойкрадено от непо знато по темата:

 

Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и краденой от непознаттоекрадено от непознато са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.