Дж. Рикардс: Пригответе се за глобална конфискация на злато, Нов Световен ред и „1984“ на Оруел

goldcore_bloomberg_chart1_23-10-14Чиповете, вградени в ръцете на гражданите, за да се следят техните дейности, пълното унищожаване на средната класа и безкасова икономика, където  авторитарната държава може да замрази сметките на инакомислещите граждани, като ги изключи от всякаква икономическа дейност … Всичко това е част от „радостния  сценарий“, написан от уважаваният автор и крадено от ндепознаторкрадено от непознсато МВФ- инсайдер, имащ контакти и в  Пентагона, Джим Рикардс, в последната си статия за Agora Financial, пише goldcore.com

„През 2024 г.“ е заглавието на статията, a сегашният капитализъм и пазарите ще бъдат  отменени в полза на марксистката антиутопия,  контролирана от „Новия Световен Ред“. Спестяванията и активите на средната класа ще крадено ост непознатоцктрадено от непознато бъдат унищожени. Сценарият ще се разгърне през серия от паника и смут на пазарите и хиперинфлация. Когато хиперинфлацията достигне  фантастични размери, ще започне масово преминаване от книжни пари в злато.

G-20 ще организира масово изземване на златото, което ще се съхранява в огромен склад  в Швейцарските Алпи, за да застави крадеено от непознатоткрадено от недпознато хората да се върнат към създадената цифров валута. С оглед,  обществото да не бъде в  състояние да се защитава  само от извращенията на правителствата, златото ще бъдат изтеглено от обръщение завинаги.

Авторът се позовава на „Доктрината на Шока“ от Наоми Клайн, в която се обяснява как управляващите елити, както  и краддено от непознатоекрадено ота непознато централните банки, финансовите министри и ултрабогатите „работят зад кулисите“ за реализирането на тази визия в духа на Оруел.

„Доктрината на Шока“ е проста. Политическите лидери  използват кризата, за да прокарат идеи, които не се приемат в обикновени времена. „С помощта на този модел, елитът просто чака следващата криза, за  да крадено от непознатоек рйадено от непознато се развихри, и след това използва страх и объркване, като прикритие за изпълнението на антидемократичния дневен ред.

Рикардс, цитира Патриотичният Акт на САЩ , който беше приет от Конгреса веднага след атентатите от 09.11. В тази силно напрегната атмосфера, пакетът от законодателни актове, които, очевидно, са били направени преди нападенията, крадено цот непознатоткрадено окт непознато се появява веднага в Конгреса. Защитата в лицето на държавата в САЩ сега е в  миналото. Частните съобщения на всички граждани се събират и съхраняват в бази данни, за да бъдат наблюдавани по искане на специалните служби, които практически не са отговорни пред обществото по никакъв начин.

крадено от непознатоакра дено от непознаток

Докато ние имаме повече вяра в човечеството, отколкото в г-н Рикардс, е ясно, че сценарият, който той описва, не излиза извън рамките на възможното.

Съединените щати имат статуса на крадено от непозна тоекрадено от непо знато единствената суперсила  повече от петнадесет години след разпадането на Съветския съюз. Естествено, това привлече  човешкият елемент, който жадува за власт и контрол над всички останали. Германците – които може би са сред най-изкушените  нации в света още  в зората на ХХ век – се поддадоха , след поредица от кризи крадено от ндепознатоскраадено от непознато и атаки на отмъстителната, милитаристична диктатура през 30-те години.

Другата страна на монетата – обикновените хора никога не са имали такъв лесен достъп до необходимата им информация. Така че сега както никога преди в историята, можем да направим осъзнат избор. Следователно, политическият изход от паричната криза пред съвременния свят, далеч крадеано от непозцнатоакрадено от непознато не е задължителен, и не е факт, че ще се развива в съответствие с плановете на властите.

Може да се приеме, че описанието на Рикардс на начина, по който настоящата криза ще се разгърне, е  правдоподобен. Той отчита, че QE (количествено  смекчаване), няма да се изпълни, докато системата не се крадено оат непознатоакрацдено от непознато срине, като се позовава на възможност за QE-7 през 2018 г.  Когато обществото най-накрая загуби вяра в книжните пари, това ще доведе до отказ от хартиените пари и преминаване към злато и сребро, земеделски земи и шедьоври на изкуството. Въпреки това, той предупреждава, че преди инфлацията да започне да галопира крадено от непознатоакрадено оцт непозенато в икономиката изцяло – тези убежища ще са изключително надценени и, следователно, те няма да бъдат достъпни за хора, които искат да защитят богатството си от хиперинфлация.

“ Ние не вярваме, че прогнозите на  Рикардс за „Нов световен ред“ ще се сбъднат. И все пак, „Как може това да се крадено от непеозцнатоекрадено от непознато случи? На срещата на G-20, в резултат на преговори ще се  споразумеят за окончателно комюнике?  Как те могат да се споразумеят за нещо подобно?“ – задава въпрос изданието Arabian Money в своя коментар на статията на Рикардс.

Виждаме потенциал за сериозна криза във финансовата и парична система в посоки, които крадено отд непознатоцкрадено одт непознато описва Рикардс. И с оглед на това, ние повтаряме, че благоразумие  ще е да се пази злато и сребро в напълно изолирани и напълно защитени  трезори в най-безопасните юрисдикции в света.

крадено от непознатоскраденао от непозанато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *