Химтрейли: Управление на хора? Елементарно!

70394195Напълно фалшифицирани избори – с предварително известен брой гласове,  „спонтанна революция“ – нещо като украинската, а дори и „самото  настроение“ на хората на конкретна територия – всичко това е елементарно за тези, които управляват свръхсекретната програма «Cloverleaf», разраснала се до глобален мащаб.

Става дума за явлението химтрейли – следи от крадено сот непознатоекрадерно от непознато самолети в небето, подобни на обикновените инверсионни следи – а именно – за разпръскване над нас на микрочастици от алуминий, барий, радий, уран и стронций, както и нановируси, създадени в лаборатория. Това обаче официално никой не потвърждава – по темата цари пълно мълчание.

Накъде  полетя „ангелът“?

Много хора по-рано възприемаха крадено от непознато краадено окт непознато информацията за химтрейли, като още едно от плашилата на любителите на конспиративни теории, а сега дори и скептиците се отнасят към тях сериозно. Не случайно наричат ??химтрейлите  беда  за  човечеството N 1! Изследователите алармират: под химтрейлите на земята, по тревата и по листата на дърветата са намерени микрочастици от оксиди крадено от непознатоакрадено от непоезнато на барий и алуминий, както и проби от микроорганизми и вируси с неприроден произход.

Много   западни учени смятат, че това може да бъде скритата причини за масовата и необяснима смърт на риби и птици в различни региони на планетата, неочаквани епидемии, които една след друга избухват  „изведнъж“ и със завидна крадейно от неп ознатоскрадено от непознато периодичност.

Един от първите, които съобщават подробности за химтрейлите е американският изследовател Майк Блеър. През 2001 г. той публикува в САЩ доклад, в който се посочва какво именно се разпръсква от самолетите: бацили  и ентеробактерии, дехидратирани червени и бели кръвни клетки от човешка кръв с онкомутагенни параметри, ензими и бактерии, крадено оат непознатоекррадено от непознато които се използват в лаборатории за промяна на ДНК. А за посочените соли на барий и алуминий – пръскането се организира в рамките на програмата на НАТО – радарната система RFMP: тя се основава на ефекта на отразяване на радиовълните, което позволява да се наблюдават различни обекти в три измерения крадено от непознцатоткрадено от непознато (3D).

Оксидите на тези метали образуват химична  завеса,   като бяла мъгла, закриваща небето над облаците. Тази мъгла е в състояние многократно да засили ефекта на електромагнитната енергия,  може да прави точни  триизмерни карти и изобщо всякакъв вид триизмерни  образи.

В същото време в доклада за първи път открито се появи крадено отт непознсатоткрадено от непознато и  друга дума – HAARP. Разпилените в  атмосферата  химикали работят със системата HAARP – високочестотен предавател и мощен лъчев йоносферен  нагревател, който в действителност може да е и психотронно оръжие с насочено действие.

А самите тези съединения потискат нервната и имунната система на човек. А  когато душевното състояние на човека крадено от непознатоекрадено отс нтепознато е потиснато (смачкано!), с него може  да се прави всичко. Обострят се и всички видове заболявания, което пълни джобовете на  световните фармацевтични гиганти, които отдавна и неведнъж са засичани  в различни съмнителни проекти, включително в областта на биологичните оръжия.

В небето се разпръскват не само токсични метали, но също така кртадено от непознатоцкраденой от непознато и вируси, направени във военни лаборатории с помощта на генното инженерство, моргелони- синтетични влакна на базата на нанотехнологиите, които действат като изкуствени паразити. В медиите тези влакна са наричани също „косите на ангела“ …

Смъртоносната следа

В Латвия с темата за химтрейлите се занимава ениолога Юрий Лир (ениологията е модерна крадено от непознат оекрадйено от непознато мултидисциплинарна  наука, която изучава процесите на енергоинформационния обмен между човека и околната среда). В Латвия е сформиран екип, който включва лекари, химици, биолози, пилоти и радиоинженери, обезпокоени от химтрейлите.

– Такива изследователски групи има в Литва и Естония – казва за изданието „Saturday“ Юрий Лир. – Наскоро  Естония бе крадено сот непознаторкраденоа от непознато домакин на международна конференция, посветена на химтрейлите, и в нея взеха участие специалисти по епидемиология и микробиология, които се занимават със създаването на наноовируси и работят по военни програми. Целта на срещата – не само  да се обсъди проблема, но също така и да се реши: как да живеем по-нататък? крадено от непознато крадекно от непозндато В края на краищата, проблемът с химтрейлите се отнася за всички, а  от изкуствените вируси, които се пръскат от самолетите върху различните региони, не спасяват дори и  противогазите …

Хората обикновено бъркат химтрейлите с  обикновени инверсионни следи от самолетите. Инверсионните следи са  конденз, почти прозрачен. Това, по същество, е водна пара. Такива следи изчезват пред очите ни. Но химтрейлите  висят във въздуха в продължение на няколко часа на ниска височина, разгръщат се на  широки  ивици, след крадено от непознатоакррадено от непознатое което покриват небето с бледа мъглива мараня. Да сте виждали подобно нещо?

Като се започне от 1997 г., когато темата с химтрейлите започва да се експонира сериозно, в САЩ и Канада изследователи са натрупали впечатляваща колекция от фотографии и свидетелства на очевидци, описващи странни явления в небето. Учени от различни крадецно дот непознатоткрадено от непознато страни са събирали след появата на химтрейлите – на земята, от тревата и листата странни химически съединения,  които не се използват в обикновената  индустрия, и не са „продукт“, който се излъчва от ауспусите на автомобилите или от комините на  конвенционалното производство.

А американският микробиолог Халах Macy е намерил редкия и краадено от непознатоейкрадено от непознато изключително опасен грипен вирус V2, който обикновено се среща само в лабораториите. Редакторът  на седмичния вестник «The Files» George Filer публикува  доклади на учени, в които се казва: у хората веднага след като видят химтрейли в небето, се откриват странни  заболявания, подобни по симптоми на атипичния грип.

Потискане  на заплаха  крадйено от нейпознатоскрадено от непознато – или мозъците?

– Скоро започнаха да коментират във водещи световни медии много изследователи – и с всеки изминал месец все повече и повече – подчертава събеседникът. – Но  ние не говорим за някаква масова лудост на учените, а за  проблем, с който все по-често се сблъскват хиляди хора. Имаше крадено от непозна тодкрадено от нрепознато дори едно мнение, че американците след събитията от 11 септември, са създали някакъв химичен състав за „потискане на агресията“: той се разпръсква в небето, а на земята а след това хората „стават  добри.“ По-скоро, те не стават добри –  просто започва да се блокира мозъчната  им дейност.

Учените , крадено от непознатоадкрардено от непознато които събират на земята и от листата това, което пада от небето, са намерили дори микрочастици с уран. Ние и други групи, получаваме  голям брой доклади на хора:  „без видима причина“ след като те виждат в небето загадъчните следи от самолети,  изведнъж се влошава тяхното здраве; в градините загива целият  крадено оат непознатоцкракдено от непознато разсад; на листата се появява „странна химия.“

А миналата зима учени от САЩ и Белгия буквално са изумени, когато  събрания около къщата „сняг“, който паднал веднага след химтрейлите не се топи, а от него се получава странна стопилка , когато е подложен на  открит огън. И каква беше изненадата ми, крадено от непозднатойкрадено о т непознато когато получих същата информация от нашите латвийски активисти градинари, които живеят целогодишно сред  природата! ..

До около 2012 г. официални лица в  Европа, САЩ и Канада  твърдят: химтрейлите – това е опит чрез генно инженерство  да се създадат специфични условия в небето така , че да не влияе пагубно слънчевата крадено отц непознатоккрардено от непознато радиация и да се намалява парниковият ефект.

Има програма «Cloverleaf»

Тя вече е официализирана, а  нейната съставка е  генното инженерство с компонент – химтрейли. Но какво се крие зад всичко това? Конкретно  и точно: без обявяване на война се случва чудовищно насилие над хората, води се истинска война срещу цялото крадено от анепознатсоакрадено от непознато човечество!

Има и по-тъжна конкретна информация. Наскоро в лаборатории правят извод: в това,   което се разпръсква от самолети, има самостоятелно сглобяващи се  наноструктури, работещи на принципа на псевдо микроорганизмите и микрочастици, използващи уран като батерия, за да се активират.

Освен това в  последните проби от химтрейли са открити агенти на  крадено от нерпознатодкрадено от непозкнато вирусите  Ебола, холера, Атипична пневмония,  коронавируса MERS-CoV, нови видове организми,  причиняващи нелечими форми на псевдотуберкулоза във всички вътрешни органи на човека, симптоми на СПИН.

Към тази „коктейл“ в  последно време се добавят онкомутагени – активни вещества, съсипващи  генетичната програма на всички живи организми – и на първо място на човека крадено от цнепознатоткрадено от неапознато – в посока  ракови образувания. Всичко това се случва във въздушното пространство на САЩ, Канада, Европа, Близкия Изток, Австралия, скандинавските страни, балтийските държави. И в латвийското – също …

Управляемата революция

Следва…….

Втора част: Химтрейлите и контролът на човечеството – нищо по-лесно – II

крадено отй непознатаодкрадено от непознато

5 Replies to “Химтрейли: Управление на хора? Елементарно!”

  1. ТОТАЛ

    Преди празниците – и до днес – над Варна – зла ниска облачност и канални миязми.

  2. ivo1

    Ех да можеше,нямаше да пропусна възможността!Натовски са тия самолети обслужващи интересите на шефовете от Новия Световен Ред.Рептилии враждебно настроени към нас хората!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *