Пръстените, в които живеят човешките души

В продължение на много години, изследователи от Американския институт Монро (основател и директор – Робърт Монро)   провеждат  мащабно проучване на извънтелесното (екстракорпорално)  човешко съществуване. В книгата на Монро „Далечни пътешествия“ се говори за пръстени, които се намират около нашата Земя. Тези пръстени са с нефизически характер и са енергийни крадено от непознцатоекрайдено от непознато слоеве, които са обитавани от душите на хората, въплъщавали се по-рано в нашия физически свят.

Обитателите на първия слой

Този слой е съвсем ясен и отчетлив. Жителите му повтарят човешкия физически живот и нямат представа, че може да има някакъв друг начин. Те са няколко типа.

Първият от тях – крадено от непознатаоакраддено от непознато „съновидци“: техните лъчения и характерни вибрации показват, че тези личности имат материално тяло, и са физически живи. В един момент обаче  те сякаш „прищракват“ и  след това изчезват – както изглежда, се „събуждат“.

Следващият вид са т.н. „заседнали“: хора, които вече са напуснали физическото си тяло, но все още не кра дено от неапознаторкрадено от непознато са осъзнали това и се опитват напразно да продължат да съществуват на Земята. Те често остават до близките си хора или до дома си, и дори се опитват да се върнат в своето мъртво тяло. Това също така се случва, и когато тялото е погребано (спомнете си светлините, които се крдадекно от непознатоекрадено от непознато наблюдават понякога в гробищата).

Третият тип са „диви“: те също не осъзнават, че са умрели, и само чувстват, че са станали други. Те не се интересуват защо и как се е случило това, а просто продължават да съществуват по единствения начин, по който  знаят: имитират дейността си  във физическия свят.

крадено оцт непознатоккрадено оцт непознато

Обитателите на втория слой

Това място изглежда скучно и просто. Жителите му са осъзнали, че са умрели, но все още не знаят (или по-скоро – не крадено от непознатоекрадено от ндепознатцо помнят), какво трябва да направят след смъртта, и просто очакват промени. Да се влезе в контакт с тях е съвсем лесно.

Обитателите на третия слой

Това място е най-гъсто населено от всички. Много е вероятно то да е разделено на голям брой подпръстени. Жителите му са наясно, че са завършили крадено от енепозенатоакрадено от непознато земното си съществуване. В същото време всеки има свои собствени идеи за това кой е той и къде се намира (с това се обяснява и разграничението на  многобройни зони). Вероятно има в центъра на пръстена и т.н. „Нулева точка“ – място, което е продукт на две енергийни полета, припокриващи се краденро от непознатоцкрадено от непознатоц едно с друго и оказващи еднакво въздействие върху всички околности на този слой.

Обитателите на четвъртия слой

В него са тези, на които им предстои за последен път да се въплътят на Земята. Тези същества почти нямат никаква човешка външност и излъчват вече не сиво, а бяло сияние. Те не крадено отк непознато краадено от непознато контактуват с хора, обаче изглежда, че продължават да комуникират един с друг. В плътния, физическия свят,  минават много бързо, може да се каже, мигновено.

Разбира се, тази класификация е много обобщена и опростена като схема. Всъщност взиомовръзката на пръстените и йерархията на безплътните същества е много по-сложна и за да крадено от непознатоекрадено от непозцнато се опише ще е нужна не една книга.

Прераждане

Нашата поява във физическия свят, разбира се, не е случайно. Земното съществуване е най-ефективната и наистина уникална школа. Както казва Робърт Монро, всеки изминава този път по свой собствен начин. За някои  той е сравнително лесен и за него са достатъчни крадено от непознаттоакрадено от непо знато няколко превъплъщения. Но за по-голямата част от нас са необходими стотици животи и много хилядолетия  за да формират своето светло духовно „Аз“, готово завинаги да напусне нашата планета …

крадйено от непознатойкрадено от некпознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *