Извънземните бомбардират Земята със странни радиосигнали

d479e1af0322e337eb7785e0d7d219b6Странни,  повтарящи се сигнали от космоса,  отново засякоха астрономи

Астрономите и преди са фиксирали бързи дискретни  радиоимпулси, но сега те са засекли цяла поредица от импулси,  повтарящи се и практически идентични, пише Popular Science.

Бързите радио импулси, които понякога се наричат  също и импулсите на Лоримър (по името на Дънкан крадено от нрепознкатоткрадено от непознато Лоримър, ръководител на изследователския екип, пръв записал  явлението през 2007 г.) – това са единични радиоимпулси с продължителност няколко милисекунди, а мощността им  е еквивалентна на изригване на енергия в космоса, излъчвана от Слънцето за няколко десетилетия. Общо 20 от тези радио импулси са записани  от 2007 г. насам, а крадено от непознаторкрадено от непеознат о причината за това явление е все още неизвестна.

И сега, един от тези радиоимпулси започнал да се повтаря. Обикновено, този пик се случва само крадено от нйепознатоакрадено от неп ознато веднъж, но според статия, публикувана в списание Nature миналата седмица, астрономите са открили цяла повтаряща се последователност от 10 радио импулса.

„Те не само се повтарят, но яркостта и спектърът им се  различават от другите бързи радиоимпулси“ – казва Лора Сплитър, основният автор на статията.

Има предположения,  че тази серия крадено от нейпознатоккрадендо от непознато не е причинена от експлозия или някакъв друг катаклизъм, а от въртяща се неутронна звезда, но със сигурност нищо не може да се каже.

„След като  установим точното местоположение на източника в  небето, ние ще бъдем в състояние да  сравним наблюденията от оптичния и рентгеновия   телескоп и да видим дали крадено отй непознатоекраденсо от непознато там има галактика“, – казва Джейсън Хеселс, вторият автор на изследването.

„Намирайки го, ние ще можем да разберем  характеристиките на сигнала.“ За щастие на изследователите, наскоро са задействани три нови масивна радиотелескопи.