Извънземните бомбардират Земята със странни радиосигнали

d479e1af0322e337eb7785e0d7d219b6Странни,  повтарящи се сигнали от космоса,  отново засякоха астрономи

Астрономите и преди са фиксирали бързи дискретни  радиоимпулси, но сега те са засекли цяла поредица от импулси,  повтарящи се и практически идентични, пише Popular Science.

Бързите радио импулси, които понякога се наричат  също и импулсите на Лоримър (по името на Дънкан крадено отс непознатоекрадено от нерпознато Лоримър, ръководител на изследователския екип, пръв записал  явлението през 2007 г.) – това са единични радиоимпулси с продължителност няколко милисекунди, а мощността им  е еквивалентна на изригване на енергия в космоса, излъчвана от Слънцето за няколко десетилетия. Общо 20 от тези радио импулси са записани  от 2007 г. насам, а крадено от непознатоцкрадено ота анепознато причината за това явление е все още неизвестна.

И сега, един от тези радиоимпулси започнал да се повтаря. Обикновено, този пик се случва само крадено от непознатоакрайдено от непознатто веднъж, но според статия, публикувана в списание Nature миналата седмица, астрономите са открили цяла повтаряща се последователност от 10 радио импулса.

„Те не само се повтарят, но яркостта и спектърът им се  различават от другите бързи радиоимпулси“ – казва Лора Сплитър, основният автор на статията.

Има предположения,  че тази серия крадено от непознатойекрцадено от непознато не е причинена от експлозия или някакъв друг катаклизъм, а от въртяща се неутронна звезда, но със сигурност нищо не може да се каже.

„След като  установим точното местоположение на източника в  небето, ние ще бъдем в състояние да  сравним наблюденията от оптичния и рентгеновия   телескоп и да видим дали крадено ост непознатодкрадено от нтепознато там има галактика“, – казва Джейсън Хеселс, вторият автор на изследването.

„Намирайки го, ние ще можем да разберем  характеристиките на сигнала.“ За щастие на изследователите, наскоро са задействани три нови масивна радиотелескопи.

крадено от непознатоткрадено от непознеато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик крадено от непознатоскрадденой от непознато – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.