Топ 10 на усещанията, които човек изпитва след смъртта си

Известният изследовател Ф.М. Атуотър в книгата си „Общ анализ на аспектите“ е съставил каталог на предсмъртните усещания, а  Кевин Уилямс ги анализира въз основа на свое проучване на 50 души, които са преживели клинична смърт. Уилямс признава, че неговото проучване не е научно и всеобхватно, но може да представлява интерес крадено от енеапознатоекрадено от непознато за оценката на това явление.

Кевин Уилямс е съставил и топ 10 на усещанията, които изпитва човек след смъртта:

Усещане за всеобхватна любов

В 69% от случаите, хората са изпитвали чувството на всепоглъщаща любов. Някои смятат, че източник на това  невероятно чувство е самата атмосфера на самото „място“. Други смятат, крадено от непознатоскрадеено от непознаато че това е резултат от срещата с „Бог“, светли същества или починали роднини.

Телепатия

За способността да общуват с хора или същества с телепатия съобщават 65% от хората. С други думи, те са използвали невербална комуникация на ниво  съзнание.

Животът   отново преминава преди очите им

У 62% от хората целият крадено от непознатсоаакрадено от непознато им живот минава отново  пред очите им. Някои съобщават, че са го видели от началото до края, а  други – в обратен ред, от сега до раждането. . Докато някои  виждали само най-добрите моменти, други станали свидетели на всяко събитие в живота си.

Бог

За срещата с божество, което те крадено рот непознйатоткрадено от непознато наричат ​​“Бог“, разказват  56% от хората. Интересно е, че 75% от хората, които се смятат за атеисти, съобщават за божествено същество.

Огромен  възторг

Това чувство е много подобно на „усещането за всеобхватна любов.“ Но ако тази  любов идва  от някакъв  външен източник, собственото чувство на възторг прилича на голяма радост крадено оат непознато краадено от непознато от посещението на това място,  освобождение от тялото  и от земните проблеми и от  срещата с обичащи ги същества. Това усещане са преживявали 56% от хората.

Неограничени знания

46% от хората съобщават, че са  почувствали усещане за неограничени знания, а понякога дори получавали  знания, сякаш са узнали цялата мъдрост и крадено от непознатойкраденсо от непоазнато тайни на Вселената. За съжаление, след завръщането си в реалния свят, те не са могли да запазят тези неограничени знания.

Нивата на отвъдното

В 46% от крадено от непознатоцекрйадено от непознато случаите хората съобщават, че са пътували до различни нива или сфери. Някои дори казват, че има ад, в който хората изпитват големи страдания.

Бариера за невъзвръщане

Само 46% от хората, които са преживели клинична смърт, говорят  за  бариера, където им е било казано да вземат   решение: да останат в задгробния краденод от непознатоекрадено отт непознато живот или да се върнат на Земята. В някои случаи решението е било на  живеещи там същества, които информирали хората за недовършена работа. Някои хора, обаче, правели избор сами  и мнозина не искали да се върнат, дори ако им било казвано, че имат недовършена мисия.

Бъдещи събития

В 44% от крадено от непеознатоткрадено от непознадто случаите на хората били показвани бъдещи събития. Това  са били  глобални или лични събития. Това знание било в състояние да им помогне да  вземат решение за връщане към земното съществуване.

Тунел

Въпреки, че „водещият към светлина тунел“ е истински хит в  историите за живота след смъртта, в резултат от изследването крадено оат непознатодкраденоа от непознато на Уилямс само 42% от хората го съобщават. Някои хора изпитвали нещо като  бърз полет до източник на ярка светлина, а други –  ходене по проход или стълби.

Несигурност в  това, което се случва

Повечето хора, които са имали преживяване,  близко до смъртта, не са убедени, че тези неща са крадено от непорзнато краденоц от непознато се случили с тях в действителност, а в същото време това  за тях е послужило като доказателство за съществуването на живот след смъртта.

Материалистичната наука, напротив, твърди, че тези преживявания са просто халюцинации, причинени от липсата на кислород в мозъка и други невробиологични ефекти. Въпреки, че учените били в състояние крадено о т непознатоккрадено от неапознато да възпроизведат или да имитират някои аспекти на опитност,  близка до смъртта,  в лаборатория, те не са  сигурни, че тези преживявания са реални.

Защото ние не можем да бъде 100% сигурни в  това, което се случва там. Поне дотогава, докато не умрем … и останем там.

Тогава възниква въпросът: крадтено от непознато крацдено от непознато „Може ли по някакъв начин да разкажем за това на хората на Земята?“

крадено от непознаатоск радено от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *