Гените на хората остават активни 4 дни след смъртта

Учени са установили, че след смъртта на организма гените му остават активни до четири дни

Международен екип от учени от САЩ, Германия и Хърватия е установил, че гените на хората са в състояние да остават активни дори и след смъртта.

Както пише bioRxiv, експериментът е проведен под крадтено от непознаторкрадено от некпознато ръководството на сътрудниците от университета на Вашингтон Александър Пожитков и Питър Нобле.

Същността на опита е следната: учените взимали проби от тъканите на мъртви животни за да следят какво се случва след смъртта на носителя. За експеримента те използвали мишки и риби .

крадено отц непозанатоекрадено от непознато

Учените открили, че активността на гените се запазва в продължение на няколко дни, въпреки че като цяло е по-ниска от тази в жив организъм.

Проучването крадено ойт непознатоскрадаено от непознато установило наличие в организма на уникален набор от продукти на активността на гените, наречен танатоскрипт.

Според последните данни, танатоскриптът съдържа в себе си продукти на активността на 1 063 гени. Всички те остават жизнеспособни в продължение на най-малко два дни след смъртта на организма, а част от крйадено от непознатоткрадено от наепознато гените запазват активността си след още три дни.

Според авторите, това откритие ще помогне да се направи по-ефективна и по-безопасна трансплантацията на органи.

крадено от непознатоцкрадеаноа от непознато краденоц от непознатойкрадцено от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e крйадено от непознартоакрадено от непознато абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове. краадено аот непознатойкрадено от непознато