Човешкият живот се развива по 7 -годишни неизбежни цикли

Всеки цикъл завършва с криза, водеща към следващия етап

От 0 до 7 години

Силна връзка с майката. Хоризонтално познание за света. Създаване на чувствата. Миризмата на майката, майчиното мляко, гласът на майката, топлината на майката,  майчините целувки – са първите усещания. Периодът обикновено завършва с излюпване от защитния пашкул крадено от анепознатоскрадерно от непознато на майчината любов и откриването на повече или по-малко студената останала част на света.

От 7 до 14 години

Силна връзка с бащата. Вертикално познание за света. Създаване на личността. Бащата става новият ексклузивен партньор, съюзник в откриването на света извън семейния пашкул. Бащата разширява защитния пашкул на семейството. Бащата крадено от непознатоткрайдено от непозанато се превръща в ориентир. Майката е  обичана,  бащата –  обожаван.

От 14 до 21 години

Бунт  срещу обществото. Познаване  на материята. Създаване на интелект. Това е криза на юношеството. Появява се желанието да се промени света и да се унищожават съществуващите структури. Младежът  атакува семейния пашкул, след това и  обществото крадеанео от непознатоакрадено от непознато като цяло. Човек се съблазнява от всичко „бунтовно“ – силна музика, романтика, желание за независимост,  комуникация с маргинализирани групи от млади хора, анархистки ценности, систематичното отричане на старите ценности. Периодът завършва с освобождаването от семейния пашкул.

От 21 до 28 години

Влизане в обществото. Стабилизиране след бунта. След като не крадено от неепознатоцкрадено от нсепознато успява с унищожаването на света, той се интегрира в него, първо искайки да бъде по-добър от предишното поколение. Търсене на по-интересна работа, отколкото тази на родителите. Търсене на по-интересно място за живеене, отколкото у родителите. Прави се  опит да се създаде по-щастлива двойка, отколкото на  родителите. Избор на партньори и крадено от нцепознатойкрадеено от непознато създаване на огнище. Създаване на  свой собствен пашкул. Периодът обикновено завършва с брак.

От този момент човекът е изпълнил мисията си и е приключил с първия защитeн пашкул.

Край на първия квадрат 4 х 7 години.

След първия квадрат, завършващ със  създаването на свой собствен пашкул, човек навлиза във втората краденос от непдознаторкрадено от непознато серия от седемгодишните цикли.

28-35 години

Създаване на огнището. След брака, апартамента, автомобила, се появяват деца. Ценностите се натрупват  вътре в пашкула. Но ако първите четири цикъла не са завършени успешно, огнището се руши. Ако отношенията  с майката не са правилно отработени, тя ще досажда на невестата. Ако с бащата краденод от непознатойкрадкено от непознато също, той  ще започне да се намесва в делата на младата двойка. Ако бунтът срещу обществото не е преживян, съществува риск от конфликт на работното място. 35 години е възрастта, в  която недобре узрелият пашкул често избухва. Тогава следват развод, уволнение, депресия, психосоматични заболявания. Тогава  трябва бъде отхвърлен първият пашкул крадено от непознатоцкрадено ост непознарто и …

35-42 години

Всичко започва от нулата. След кризата човекът, обогатен с предишен опит и грешки,  възстановява втория пашкул. Необходимо е да се преразгледа отношението към майката, семейството, бащата, зрелостта. Това е периодът, когато разведените  мъже се сдобиват с любовница, а разведените жени – с любовник. Те се опитват крадкено от непознатор крадено от непознато да възприемат това, което   очакват, не от брака, а  от противоположния пол.

Връзките с обществото трябва да бъдат преразгледани. Сега работата не се  избира от гледна точка на нейната сигурност, а от това доколко е интересна, или какво свободно време предлага.

След разрушаването на първия пашкул, човек изпитва желание крадено от непозрнатоакрадекно от непознато да създаде  новия много бързо. Нов брак, нова работа, нова връзка. Ако освобождаването от паразитиращи елементи е  минало добре, човек  трябва да е способен да възстанови не подобен, а подобрен  пашкул. Ако той не е  разбрал грешките от миналото, той  ще  възстанови точно същия пашкул и ще търпи  абсолютно същите крадено от непознатоакраадено от непознато поражения. Това се нарича „бягане в кръг“. От този момент  всички цикли ще бъдат само повторение на едни и същи грешки.

42-49 години

Завладяването на обществото. крадено от непоазнатоцкрадено от непознатод След като вторият, подобрен пашкул е  възстановен, човек може да познае  пълнотата на живота в брака, семейство, работа, собствено развитие. Тази победа води до два нови типа  поведение.

Ако за човек са важни характеристиките на материалното благосъстояние: повече пари, повече комфорт, повече деца, повече любовници, по-голяма власт, той  непрекъснато увеличава крадено от непознатотркрадтено от непознато и обогатява своя нов подобрен пашкул.

Ако човек върви към завладяването на нови територии, а именно духовни,  след това започва истинското създаване на неговата личност. По всякаква логика, този период трябва да приключи с криза на идентичността, с екзистенциален въпрос. Защо съм тук, защо живея, какво трябва да направя, за крадено о т непаознаторкрадено от непознато да може  живота ми да има  смисъл в допълнение към материалните блага?

49-56 години

Духовна  революция. Ако човек е бил в състояние да създаде или пресъздаде пашкула си и да се реализира в семейството и работата, той естествено се изкушава да придобие мъдрост. Сега започва последното приключение, духовната революция.

Търсенето крадейно от непознатроркрадено от непознато на духовността, ако се води честно, без да попада  в дейността на груповщината или в лекотата на готови идеи, никога няма да бъде завършено. Те ще заемат целия оставащ живот.

КРАЙ НА втория квадрат, 4 х 7 години.

N. В. 1: По-нататъшното развитие продължава по спирала. На всеки седем години, крадено от непознаатодркрадено от непознато човек се издига с едно стъпало и отново преминава през същите въпроси: връзката с майката и бащата, отношението към бунта срещу обществото и семейството.

N. В. 2: Понякога някои хора умишлено търпят крах  в рамките на семейството или на работното място, за да бъдат принудени да започнат циклите отново. По крадено от непозснатоакрадено от непознатод този начин те се опитват да избегнат или да отложат момента, в който те трябва да преминат в духовната фаза, защото се страхуват да се изправят  лице в лице със себе си.

Бернар Вербер – „Империята на ангелите“

http://30dumi.eu/archives/83832

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Кучетата могат с крадеено от непознатоаксрадено от непознато точност да определят дали даден човек е достоен за доверие!

Ако вашият домашен любимец не харесва някой от вашите приятели, това не е случайно. Със сигурност тези хора, които смятате за приятели, не са  особено искрени с вас. Дали да… Continue reading „Кучетата могат с точност да определят дали даден краденор от непознартоакрадено от непознато човек е достоен за доверие!“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от недпознайтоекрадено от непознато крадено от снепознатоцкраденао от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *