С магическа, невидима нишка са свързани всички, които непременно ще се срещнат

С магическа, невидима нишка са свързани тези, които трябва да се срещнат. И нито време, нито пространство, нито каквито и да било други хора, нито най-трудните препятствия, няма да бъдат в състояние да ги спрат.

По пътя  на живота

Ние идваме на този свят не сами, макар и да изглежда, крадено от непознатоккраденой от непаознато че раждането – това е началото, всичко –  от нулата. Нови възможности, нови срещи, нови знания. Но защо, след като порастваме,  някъде дълбоко в себе си знаем, че на  този свят има един човек, който е много подобен на нас, или по-скоро не подобен, а  изключително близък и с който краденот оет непознатойкрадено от непознато ние непременно ще се срещнем. Той е по-скъп от родителите, по-близък от най-близките приятели и по- мистериозен от самата Вселена. Някъде там, отвъд разбирането, това е той – предназначен за нас, верен, истински.

И вървим по пътя на живота с неизменната мисъл за това, че още съвсем малко и ще крадейно от непознатодкрадено от непознато го срещнем. Може би на следващия ъгъл,   може би  следващата седмица, или може би в най-невероятните обстоятелства. Всичко може да се случи. А в  същото време срещаме  и други хора на пътя си – интересни, красиви, умни, привлекателни. Хормоните играят, чувствата кипят, а  обществото не е против. Изглежда, че това крадено от непознаторкрадеано от непознатдо е дори любов. Почти истинска.

Но с течение на времето започваме да усещаме,  че нещо не е наред. Това чувство в  гърдите, което ни кара пак да  Го търсим него, истинския, не е изчезнало. Значи този, който сега е до нас – не е истинският. Води ни пътят на живота кррадено от непознатоткрадцено от непознато нататък, някъде в мрака и неизвестността, някъде, където е Той, Другия. И върви човекът  нататък. И нова среща. И нов водовъртеж от чувства. Но за пореден път не е той …
И колкото по-дълъг път изминава, толкова по-малко вяра остава, че е възможна срещата с него. И го глождат съмнения крадено от непознатроркрадено сот непознато по пътя – а   има ли го този някой, който търся?

Намиране и освобождаване

Знаете ли, точно когато се откажете от всички опити да  намерите някой, когато напълно  приемете, че Другият не съществува, когато напълно се освободите и  приемете реалността на нещата и самотата в частност … Само тогава крадено от непознатодкраденсо от непознато се отворят  невидимите вратички на Битието. Едва тогава тази невидима магическа нишка се опъва  и веднага изпраща сигнали към другия. И събитията започват, случват се чудеса, срещат се две самотности,  загубили  всякаква  вяра да се намерят.

С магическа, невидима нишка, са свързани онези, чиито пътеки трябва да се пресекат. Те ще се намерят,  само когато научат същността на свободата и самотата, когато мъдростта надделее над глупостта, осъзнатостта над невежеството, приемането пред ината. Само тогава крадено от не познатоакрадено от непознато сърцата им ще зазвучат в унисон, когато гордостта и егоизма се откажат да властват, само тогава на душата ще и бъде посочен пътя към свързването, когато желанието да обичаш наистина достигне своя връх. А това е възможно само ако се познае алтернативата, като се познае онова, което е Любов.

Готовност крадено от непознато крадено от нсеспознато да обичате

Те ще се срещнат. Чисти, искрени, равни, готови да се обичат, готови да даряват, готови да станат още по-добри. Защото двама – това вече не е един. Заедно те са по-силни. Умножени  чувства, умножена мъдрост и цяла вечност за  експерименти. Тяхната среща са  нови възможности, които могат да крадено от непознатто крадено от не познато бъдат разбрани само като двойка. И светът ще ги аплодира, защото такъв съюз винаги носи светлина и знание за всички останали.

Нито разстояния, нито хора или трудни обстоятелства не могат да ги спрат да изпълнят мисията си. Те са се срещнали – значи всичко е направено. Всичко останало е само кракдено от непознато крадено от неапознато въпрос на време. Основното, което трябва да се запомни е, че истинската любов – това  не е искрица  в огъня на живота. Истинската любов – това е огън. В нейния  пламък ще изгори всичко, което ще им пречи да се съберат.

С Магическа невидима нишка са свързани тези, на които крадено от непознато крцадено оте непознато им е писано да се срещнат. А нишката, това е  истинската Любов.

Източник: TimeAllNews

Ние живеем в зловеща система, създадена от психопати – патокрация

Трансформирайте енергиите – и няма да се налага да се борите с другите

Потресаваща история за Кармата

крадено ойт непознаторкраден о от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни крадено от непозрнаторкрадейно от непознато законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.