Вселената се нуждае от Живи Души, а не от въглеродни копия и клонинги

Сред нас живеят  хора, чиито души вече са се въплъщавали на Земята  безброй пъти, в продължение на много, много векове. Как може да разпознаем такъв човек сред  тълпата? Как  да узнаем себе си?

И защо е така –  случва ни се отново и отново, увеличавайки жизнения ни   багаж всеки крадено отс непознато крадено от непсознато път – и … после започваме  всеки път на чисто?

Нашите минали животи, нашият предишен опит е скрит  от нас – Вселената милостиво  спуска завеса пред нашето съзнание и памет, ограничавайки нашия достъп до онова място, където се намират безкрайно много извървени пътища и горчиви загуби. Ако ние помним всичко крадено от непознаторкраеденео от непознато това –   бихме  превъртели.

Независимо от това, нещо би трябвало да остава? Как можете да знаете – дали сте живели в миналото на Земята,  преди? Колко живота имате  зад себе си?

Има различни начини да разберете – от ретроспектива на  паметта и регресивна хипноза,  до опити с  дълбока медитация крадено от непеознасторкрадено от непознато и трансови състояния.  И все пак има нещо универсално, което свидетелства за минал  опит и без тия неща.

Някои знаци, някои индикации на това, което  могат да чувстват и да разбират, и знаят само „старите души“ – тези, които не са за първи път на света. И не за втори. крадено от непознато ткраденцо от непознато Някои,  които имат зад себе си дълга верига от предишни въплъщения.

Необходимост от уединение, изолация от другите, удоволствието да са сами.

Тези хора понякога ги наричат ​​интроверти, слабо социализираните членове на обществото – дори и социопати, но истината е, че самотата за такива хора – е   естествено условие: те се крайденок от непознатойкрадено от непознато наслаждават на времето, в което са сами със себе си.

Тяхната самота е техният комфорт. Те чисто и просто  в действителност  не се нуждаят от никого. Те не се нуждаят от одобрението или оценка от страна на общественото признаване на заслугите им – те и така знаят кои са и крадено от непознато кррадено от непозенато за какво са тук.

Знаят отдавана, знаят всичко – защото идват на този свят не  за първи път. Те са били тук преди, те са били  сред хората  в продължение на векове. И дълбоко в себе си  имат разбирането, че животът в действителност е  една игра, на която  сценарият е крадено от непознсатоекрсадено от непознато известен, финалът е очевиден, развитието на сюжета е предсказуемо.

Не, те не са отшелници. Те не се плашат от компании, но с голям комфорт и в полза на собственото си развитие биха  прекарали известно време на пейката в парка, гледайки  звездите и слушайки гласовете на птиците, с рядък, но  добър крцадено от непознаткоакрадено от непознато приятел или сами с книга, музика.

Необходимост от непрекъснато развитие и учене, преследване на ръст и нови знания.

Те не почиват на лаврите си. Те не се страхуват от промяна, и   лесно се разделят с това, което вече са постигнали, в името на онова, което тепърва предстои. Те не се крадено от некпознаторкрадено от непозрнато страхуват от загуби. Те живеят  живот, който ги издига, с нов опит, с развитие  – живот, неразумен в очите на другите, които обичат спокойствие, комфорт и стабилност.

Те ценят собствените си етапи на развитие дотолкова,  че  са готови да минат през болка, страдание, ограничения в нещо, загуби, през възходи и крадено от н епознатоекрадекно от непознато падения – за да научат още повече за себе си,  да се обогатят с нов опит и нови знания, да открият в себе си нещо напълно ново.

Сигурност – в края на пътуването си тук, на Земята, те биха искали  най-малко.
Отхвърляне на конвенционални и алтернативни вкусове, възгледи, предпочитания. Алтернативна, крадено от непознатодкрадено отд непоазнато непопулярна гледна точка, особено – мнението им.

Медиите за тях са  прекалено пристрастни, измамни, повърхностни, замърсени с цинизъм и агресия, и не носят нищо ново или полезно – с много, много малко изключения.

Те не обичат радио, спокойно живеят без телевизия. Начинът  на живот на хората около тях им се крадено от анепознатоакраденко от непознато струва понякога глупав, понякога – скучен, предизвикващ разочарование със своята безсмисленост, с безцелно  пилеене на време и усилия.

Те дълбоко и  безпогрешно „четат“ и разбират човешката природа.

Те умеят да „четат“ хората. Понякога – още от детството си, показвайки в най-ранна възраст неочаквано зрялост,  мъдрост и разбиране. Достатъчно е да крадено ойт непознатодкраденор от непознато наблюдават хората за известно време, за да се присъединят към тях за кратко взаимодействие и за минута разговор – те вече знаят тяхното  естество на живота, техните радости, тревоги, страхове и проблеми, техния начин на живот и възможности.

На тях са им ясни и разбираеми причините за действията и постъпките крадено от непознаторкрадено йот непосзнато им – в минало, настояще и бъдеще. Сякаш  имат някакъв софтуер отвътре, който им позволява да  „изтеглят“ мигновено информация за околните хора, за другите души.

Това е така, защото  в дългата история на предишни превъплъщения на душата си те са взаимодействали със стотици хиляди хора. Те са запознати и с крадено от анепоцзнатойкрадено от непознато общото поведение, и с психологията на хората, и с архетипите на личността – и за тях няма нищо ново в съвременните хора, нищо, което  те не са знаели и не са срещали преди  стотици и хиляди години.

Те не са субективни – но наблюдателни и непогрешими. Чувствайки хората интуитивно, те виждат реалните  намерения и желания на другите.

Те не се нуждаят от проверки за да разберат как се отнасят към тях хората: те виждат това в кр адено от непозснатойкрадено от непознато светлината на очите им, в звуците  на гласовете им,  в неуловимите  промени и   в енергийните полета при общуване – те с всичко това са се сблъсквали много пъти преди, и няма нищо ново под Слънцето: всички тези едни и същи човешки страсти и желания, чувства и емоции.

Те привличат крдадено отс непознатодкрадено от непознато хората – те имат необичайно влияние върху тях, с прозрение и мъдрост, и разбиране за живота много повече, отколкото обикновения човек.

Тях ги  търсят съвети, въпреки факта, че  могат да бъдат 10, 15, 25 години по-млади, отколкото този, който е дошъл за помощ или разяснение: това няма значение, защото те кртадено от непознатоакрадено от неепознато са живели тук не няколко живота,  десетки и стотици, а душата им знае как да се справи с несгодите, да преживее трудни времена.

Те не са за първи път тук, добре са запознати с живота, и са в състояние да помагат на другите в техните преживявания. Те знаят стойността и краденоа от нцепознатоскрадено от непознато значението на неща като търпение, доверие в честността на хората наоколо, самонаблюдение и самоосъзнаване.

Те добре и бързо усвояват уроците на живота и винаги чуват това, което животът им казва: те са бързо обучаеми. Нещо, за което на другите им трябват 10 години за да се научат – на  тях крадено оат непознатоцкцрадено от непознато им трябва не повече от  1 година: защото техните души вече са преминавали през това и преди.

Те често не се вписват в човешкото общество.

Те чувстват себе си малко не на място цял живот – от детските компании,  след това в училище, колеж, работа в екип, сред колеги, семейство крадено от непознатодкрадено оат непокзнато и кръг от роднини, на общи празници – с една дума –  навсякъде.

Но те  изключително добре се чувстват помежду си. Особено ако това са половинките на една душа.

Околната система, като правило, е безмилостна към тях. Но никаква беда не е в състояние да ги раздели.

Те се опитват крадено отс непознатоцкрадено от непознеато да се държат „правилно“ , да се впишат и да свикнат, и да станат  като  другите, но всичко изглежда безсмислено: все едно да си лъв, който мисли през целия си живот, че е  овца, опитвайки се да се мисли и да се държи като овца, да се преструва, че е  краадено от днепознатоакрадено от непознато овца.

Но дълбоко в себе си си  дава сметка, че той е много повече, отколкото се опитва да изглежда. Той констатира, че въпреки всички усилия, превъзхожда другите по много начини, а живот, който се опитва да показва – е преструвка, като  като ролева игра.

Те наистина не знаят как да крадено от непознатоцкрадетно от непорзнато се впишат в  обществото и да станат като всички: със сигурност те са се опитвали и преди, но са се чувствали неудобно и не са успявали. Но това е естествено за тях: те не знаят как да бъдат „нормални“, те наистина не разбират как някои хора могат да бъдат еднообразно  крадено от нрепознатоекрадено от непозйнато щастливи и доволни, сякаш под индиго.

Те имат много повече  странности,  отколкото  обикновените хора, и затова им е много по-трудно да  намерят съмишленици,  приятели. Понякога им се струва, че  не живеят своя си живот; че хората   постъпват изключително неразумно, и всичко наоколо  не е подредено по  най-добрия начин …

крадено орт непознатоскраденор от непознато

Те разбират, че животът е непостоянен, пълен с промени, и не трябва всичко да се приема за даденост.

И ако вие се идентифицирате с най-малко едно от тези неща, ако се чувствате „стари“ не за годините си, можете да бъдете сигурни – вие не  живеете за първи път тук, на крадено от непотзнато крадено от анепознато Земята.

Не позволявайте на никой да ви казва, че трябва да се промените, за да отговаряте на очакванията на света около вас.

Вселената не се нуждае от въглеродни копия и репликирани клонинги, тя се нуждае от Живи души.

Единственият смисъл  на човешкия живот – това е да усъвършенства своите безсмъртни крадено оат непознатойкрадаено от непознато основи. Всички други форми на дейност са безсмислени в своята същност  …

По материали на izzhizni

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Клонингите – I част

Създаването на клонинги на живи същества се счита за  огромно постижение   на науката. Въпреки това има сериозни доказателства (включително и тези, кракддено от непознатоекрадено от непознато получени от военните),  че наши извънземни „братя по разум“… Continue reading „Клонингите – I част“

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

краденцо от непознаторкрадаено от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *