Конспирации: Хората са биороботи – в човешката ДНК са скрити кодирани текстове


Изследователи са открили, че в
ДНК на хората се крие някаква кодирана информация, наличието на която налага предположението, че човекът е биологичен компютър, съставен от сложни програми.

Тайнственият текст в ДНК молекулите се опитват да разчетат  експертите от Института по квантова генетика. Техните открития все повече убеждават, че в крадено от непознато ккрадено орт непознато началото е било Словото, а ние сме продукт на вакуумен Супермозък. Това разказва президентът на ИКГ П. Гаряев.

Съвсем наскоро учените  стигнали до неочаквано откритие: молекулата на ДНК  се състои не само от  гени, участващи в синтеза на някои протеини, и гени, отговорни за формата на лицето, ушите, цвят на крадено от неапотзнатоцкрадено от непознато очите и т.н., а  в по-голямата си част – от кодирани текстове. А освен това тези текстове заемат до 95-99 на сто от общото съдържание на хромозомите! Само 1  до 5 % са   заети от  известните гени, които синтезират белтъци.

Повечето от информацията, съдържаща се в хромозомите, е все още крадено от непоз нратоакрадено от непознато неизвестна за нас. Според учените, ДНК – това е  същият текст като в книга. Но той има способността да се чете не само буква по буква и ред по ред, а и от всяка буква, защото няма прекъсване между думите. Като се чете този текст,  с всяка следваща буква се крадено от непознатоакрадено от непйознрато получават  все повече и повече текстове. Може да се чете и  в обратна посока, ако редът  е плосък. А ако веригата на текста е разгърната в триизмерното пространство, като в куб, текстът се чете във всички посоки.

Текстът е нестационарен,  той постоянно се движи, променя, защото нашите хромозоми дишат, въртят крадено от непознатоткрадено от непознйато се, генерират  огромно количество текстове. Работата с лингвисти и математици от Московския държавен университет показва, че структурата на човешката реч, книжния текст и  структурата на последователността на ДНК са математически  близки, тоест  текстовете са написани на  неизвестни за нас  езици. Клетките разговарят помежду си, както  ние помежду си: генетичната система крадено от непознатотскрадено от нцепознато има безкраен брой езици.

Човекът е самочетяща се текстова  структура, – заключава Гаряев. Нашите хромозоми изпълняват  програмата за изграждане на тялото от  яйцеклетката  чрез биологични полета – фотонни и акустични. Във вътрешността на яйцеклетката се създава електромагнитния  образ на бъдещото тялото, записва се неговата социопрограма, ако ви харесва повече – краддено аот непознато крадено от непознато съдба.

Това е още една неизследвана особеност на  генетичния апарат, която се осъществява,  по-специално,  чрез една от разновидностите на биополетата –  лазерни полета, способни да излъчват не само светлина, но и звук. Така генетичния апарат проявява потенциала си  чрез топографска  памет.

В зависимост от това с каква  светлина се осветяват крадено еот непознатокскрадено от непознато холограмите – а те са много, защото на една холограма могат  да се  записват множество холограми – се получава един или друг конкретен образ. И  може да се чете само с  цвета, с който е записан.

А нашите хромозоми излъчват в широк спектър, като се започне от ултравиолетовия и се крадено от непознатодкрадсеноа от непознато стигне до инфрачервени, и следователно могат да  четат една от друга  множествените  холограми. Резултатът е: светлинен и акустичен образ на бъдещия  нов организъм, а в прогресия –  всички бъдещи поколения.

Програмата, която е записана на ДНК, не може да е резултат от еволюцията на Дарвин: за да се запише това  крадено от ндепознатоскрадено от непознатоц огромно количество информация е нужно време, което е много пъти повече от живота на Вселената.

Това е все едно да  хвърляме тухли  и да се  опитаме да изградим небостъргач. Генетичната информация може да се предава на разстояние, ДНК молекулата може да съществува като поле. Един прост пример за пренасяне на  крадено от непозйнатотакрадено от непознато генетичен материал – проникване в тялото ни на вируси като Ебола.

Този принцип на „непорочното зачатие“ може да се използва за създаване на някакво устройство, позволяващо да се въведе в човешкото тяло и да му влияе от вътре. „Ние сме разработили, – казва Петър, – лазер с молекули от ДНК.

крадено от непознато ткрадено аот непознато

Това нещо е потенциално страшно, като скалпел:  може да  лекува, но може и да убива. Не е преувеличено да се каже, че е основата на психотропните оръжия. Принципът на работа е  такъв.

В основата на лазера лежат обикновени атомни структури, а в основата на молекулите на ДНК  – текстове. Можете да въвеждате в участъка на хромозомата конкретен текст, и тези  молекули на ДНК да преведете в състояние на лазер, това означава, че им въздействате  крадено от непознйатоакраденок от непознато така,  че ДНК молекулите да започнат да светят и да издават звук – да говорят!

И в  този момент светлината и звука могат да проникнат в друг човек и да въведат в него чужда генетична програма. И човекът се променя,  придобива други характеристики, започва да мисли и действа по различен краденок от непознатцоекрадено от непознато начин.“

По материали на : e-chronicles

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

  •  

Конспирации: Всички живи същества на Земята, включително и хората, са биороботи. Адроиди.

Първи пример: Вие седнахте на масата и хапнахте: Първо супа, второ – телешка яхния с картофи, пийнахте крадено от непозна тоакрадено от непознатко червено вино, да кажем мерло. А после нещо  плодово за десерт. И ви… Continue reading „Конспирации: Всички живи същества на Земята, включително и хората, са биороботи. Адроиди.“

 

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено отк непознатоцк радено от непознато
крадено от неп ознатоккрадено от непоцзнато