Фантастично: Хората са биороботи – в човешката ДНК са скрити кодирани текстове

Изследователи са открили, че в  ДНК се крие някаква кодирана информация, наличието която заставя човека да се счита  за  биологичен компютър, съставен от сложни програми.

Тайнственият текст в ДНК молекулите се опитват да разчетат  експертите от Института по квантова генетика. Техните открития все повече убеждават, че в началото е било крадено от непознатодктрадено от непознатсо Словото, а ние сме продукт на вакуумен Супермозък. Това разказва президентът на ИКГ Петр Гаряев.

Съвсем наскоро учените  стигнали до неочаквано откритие: молекулата на ДНК  се състои не само от  гени, участващи в синтеза на някои протеини, и гени, отговорни за формата на лицето, ушите, цвят на очите и т.н., крадено окт непйознатоскрадено от непознато а  в по-голямата си част – от кодирани текстове. А освен това тези текстове заемат до 95-99 на сто от общото съдържание на хромозомите! Само 1  до 5 % са   заети от  известните гени, които синтезират белтъци.

Повечето от информацията, съдържаща се в хромозомите, е все още неизвестна за нас. креадено от непознатоккрадсено от непознато Според учените, ДНК – това е  същият текст като в книга. Но той има способността да се чете не само буква по буква и ред по ред, а и от всяка буква, защото няма прекъсване между думите. Като се чете този текст,  с всяка следваща буква се получават  все повече крадаено от кнепознатоакрадено от непознато и повече текстове. Може да се чете и  в обратна посока, ако редът  е плосък. А ако веригата на текста е разгърната в триизмерното пространство, като в куб, текстът се чете във всички посоки.

Текстът е нестационарен,  той постоянно се движи, променя, защото нашите хромозоми дишат, въртят се, генерират  огромно краденсо от непознатоакрйадено от непознато количество текстове. Работата с лингвисти и математици от Московския държавен университет показва, че структурата на човешката реч, книжния текст и  структурата на последователността на ДНК са математически  близки, тоест  текстовете са написани на  неизвестни за нас  езици. Клетките разговарят помежду си, както  ние помежду си: генетичната система има безкраен брой крадено от непознато крадено кот непоазнато езици.

Човекът е самочетяща се текстова  структура, – заключава Гаряев. Нашите хромозоми изпълняват  програмата за изграждане на тялото от  яйцеклетката  чрез биологични полета – фотонни и акустични. Във вътрешността на яйцеклетката се създава електромагнитния  образ на бъдещото тялото, записва се неговата социопрограма, ако ви харесва повече – съдба.

крадено от непознато крадено от непознайтот

Това е още една неизследвана особеност на  генетичния апарат, която се осъществява,  по-специално,  чрез една от разновидностите на биополетата –  лазерни полета, способни да излъчват не крадено от нерпознатоцкрадено от нкепознато само светлина, но и звук. Така генетичния апарат проявява потенциала си  чрез топографска  памет.

В зависимост от това с каква  светлина се осветяват холограмите – а те са много, защото на една холограма могат  да се  записват множество холограми – се получава един или друг конкретен образ. И  може да крадено от непознатоекрадено от нептознаето се чете само с  цвета, с който е записан.

А нашите хромозоми излъчват в широк спектър, като се започне от ултравиолетовия и се стигне до инфрачервени, и следователно могат да  четат една от друга  множествените  холограми. Резултатът е: светлинен и акустичен образ на бъдещия  нов организъм, а в прогресия –  крадено тот непознаатоскрадено от непознато всички бъдещи поколения.

Програмата, която е записана на ДНК, не може да е резултат от еволюцията на Дарвин: за да се запише това  огромно количество информация е нужно време, което е много пъти повече от живота на Вселената.

Това е все едно да  хвърляме тухли  и да се  опитаме да кра дено от непознатоткрадено от непознатцо изградим небостъргач. Генетичната информация може да се предава на разстояние, ДНК молекулата може да съществува като поле. Един прост пример за пренасяне на  генетичен материал – проникване в тялото ни на вируси като Ебола.

Този принцип на „непорочното зачатие“ може да се използва за създаване на някакво устройство, позволяващо да крадено от непознато крадено оте непознасто се въведе в човешкото тяло и да му влияе от вътре. „Ние сме разработили, – казва Петър, – лазер с молкули от ДНК.

Това нещо е потенциално страшно, като скалпел:  може да  лекува, но може и да убива. Не е преувеличено да се каже, че е основата на психотропните оръжия. крадено от непознатотткрадено ота непознато Принципът на работа е  такъв.

В основата на лазера лежат обикновени атомни структури, а в основата на молекулите на ДНК  – текстове. Можете да въвеждате в участъка на хромозомата конкретен текст, и тези  молекули на ДНК да преведете в състояние на лазер, това означава, че им въздействате  така,  че ДНК крайдено от непознатодкрадено ост непознато молекулите да започнат да светят и да издават звук – да говорят!

И в  този момент светлината и звука могат да проникнат в друг човек и да въведат в него чужда генетична програма. И човекът се променя,  придобива други характеристики, започва да мисли и действа по различен.“

креадено от непознатоекрадено аот непознато крадено от нкепознатоккрадено от непоз нато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им крадено от непознатоткрадено от йнепознатео ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.