ФБР: „Лъчът на смъртта“ на Никола Тесла е реалност

Разсекретени файлове на американското разузнаване. Разсекретеното досие на  ФБР за Никола Тесла показва, че технологията „Лъч  на смъртта“ е реалност и е била  скрита от обществеността, след смъртта на учения.

Разсекретените досиета са публикувани едва 73 години, след като е приет законопроектът за правото на информация. Документите реабилитират привържениците крадено от непрознатоскрадено от непозтнато на  конспиративните теории, които отдавна твърдят, че много нововъведения на Тесла се  крият от властите. Преди това учените и медиите категорично и яростно отричаха  тази  теория на конспирацията. Но нещата сега се променят.

През 1930 г.  Тесла изобретява  оръжие, което излъчва електромагнитни частици като  лъч. А някои, колкото и да крадено от непознатойкрадено от нерпознатоц е  странно, го наричат „мирен лъч“, казва Лорън Дейвис за  io9. „Устройството на теория, е способно да генерира силен лъч с фокусирана енергия, който би могъл да бъде  използван срещу вражески самолети, чужди армии „или нещо друго, което все още не съществува.“

Според официалната версия за събитията, през всичките тези крадено от непознатойкрадено отк непоезнато години, „Лъчът на смъртта“ всъщност не съществува. Но разсекретените документи сега показват обратното.

В началото на новия век, Tесла емигрира от Сърбия в Съединените щати. Там той си заслужва похвали и медийно внимание и  засипан  със златни медали, отличия и награди от най-престижните институции.

Тесла е бил известен като геният крадено от непознаатодкррадено от непознато на електроенергията. Той решава  проблема с  ефективен пренос и разпределение на електрическа енергия в жилища, магазини и фабрики, което надминава всичко, измислено от Томас Едисон.

С иновациите си той играе важна роля в идването на новата индустриална епоха.

Но разсекретените от  ФБР файлове показват, че тези добре известни иновации са само върхът на айсберга.

Няколко дни след като Tесла  умира – на  8 януари, 1943 г., цялата му собственост, включително ръкописи, са иззети от крадено от непознатодцкррадено от непознато служители на правителството от странната агенция с името  Управление на чуждо имущество.

Три седмици по-късно, цялата собственост и документи на Тесла  са на разположение на екипа от агенти на ФБР, един от които е не друг, а Джон Тръмп, чичо на Доналд Тръмп.

На обществеността е казано, че слуховете за крадено от непозйнато крадено от днепознато технологията „Лъч на смъртта“ и други иновативни технологии – не са нищо повече от слухове.
Чиновниците завинаги отричат статиите, които  Teсла оставя  след себе си,  през  следващите 73 години.

Дали Teсла наистина е разработил технологията  „Лъч  на смъртта“?

declassified-fbi-tesla-file

В разсекретените документи на ФБР се доказва, че „Лъчът на смртта“ крадсено от не познатоскрадено от непознато на Тесла  не е фантазия, а реалност. Още повече, че Белият дом е „много заинтересуван“ от  използването на „Лъча  на смъртта.“

По-специално, в разсекретените архиви на ФБР се  посочва  вицепрезидента на Франклин Д. Рузвелт, Хенри Уолъс. Той, заедно с съветници,  обсъжда  „технологичните  постижения на Тесла, особено тези, свързани с безжичен крадено еот непознатоакратдено от непознато пренос на електрическа енергия и „Лъча на смъртта“.

Какво се е случило с тази технологии, след като Белият дом е показал интерес към тях, в разсекретените досиета не се обсъжда.

Файловете са достъпни за разглеждане във  ФБР тук: https://vault.fbi.gov/nikola-tesla

краденое от непознаттоткрадено от непознато