Котките са колонизирали Земята с помощта на хората

Котките обичат да се преструват, че не се нуждаят от нас. Но  нови генетични изследвания показват, че глобалното разпространение на котките започва едва след техния „съюз“ с хората.

Както се оказва, в миналото е имало  две вълни на ръст на тяхната численост: първата е  преди около 10 000 години крадено от непознатцодкрадено от неспознато – когато хората за първи път започват да отглеждат зърнени култури, а втората – по време на развитието на корабоплаването.

Учените са секвенирали ДНК на над 200 котки от различни поколения, намерени в гробници, погребални обекти и други археологически разкопки на  възраст от 15 000 до 1700 години. След анализ, крадено ота непознаторкрадено от непознатко те забелязали митохондриална връзка между дивите котки от Близкия Изток и Източното Средиземноморие, плодороден регион, където много рано се появява селското стопанство.

Те също така са установили и  връзка между котки, които са живели хиляди години по-късно. Това показват  гените на мумифицирани котки, намерени в египетски гробници, и тези, чиито крадееной от непознатоекрадено от непознато останки са  открити в България, Турция и Субсахарска Африка.

Според авторите на изследването, селското стопанство служи като катализатор за популацията на котките. Хранилищата за креадено от непознатойкарадено от непознато зърно и други култури започва да привлича гризачи, а  те, на свой ред – котки. Древните хора не  могли да не оценят ползите, които носят новите мяукащи животинки по дворовете им, а също така и много мили и сладки същества.

Вторият „демографски взрив“ сред котките настъпва веднага, когато хората започнали крадено от непознатокктрадеано от непознато да пътуват по море. Не е трудно да се отгатне, кого са взимали  на борда, за да бъдат защитени жизненоважните  запаси с  храни от плъхове и мишки. Котки са били открити преди хиляда години дори в гробниците на викингите.

Тази работа е  едно  от първите сериозни изследвания, които разказват за крадено от непознато керадено йот непознато това защо  котките живеят с нас. Но засега те са по-малко изучени от кучетата, и все още има много загадки, свързани с тези мистериозни същества.

По темата:

Помолиха швейцарците да спрат да ядат домашни котки и кучета

Котките са извънземни наблюдатели на Земята

крадено отт непознато крадено оат непознато крадендо от непознатоакрадено отр непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде крадено аот непознатойкрадено от ндепознато преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.