Косата е Продължение на Нервната Система (или: Защо индианците ходят с дълги коси)

Тази информация за косата е била скрита от масите още по времето на войната във Виетнам.  Нашата съвременна култура ни кара да вярваме че прическата е въпрос на мода и/или удобство и че прическата е просто нещо козметично. Но по време на войната във Виетнам изниква съвършено друга представа, която кра дено от непознатоцкраадено от непознато е била старателно затулена и скрита от обществото.

В началото на 90-те Сали (нейното име е сменено за защита на идентичността й) е била омъжена за лицензиран психолог, който  работел в болницата VA Medical Center. Там той работил с военни ветерани с PTSD (Пост Травматично Стресово Смущение). Повечето от тях  крадено от непознатоакрадено от непаозцнато участвали във Виетнамската война.

Сали казва: „Ясно си спомням една вечер,  когато съпругът ми се прибра у дома,  носейки една дебела и  официално изглеждаща папка в ръцете си. Вътре имаше стотици страници с изследвания,  извършени от правителството (USA – бел. на прев.) Той беше в шок от съдържанието им. Прочетеното крадено от непозднатоткйрадено от непознато в тези документи напълно промени живота му! От този момент нататък моят консервативен съпруг на средна възраст си пусна дълга коса и брада и никога повече не ги подстрига! Освен това болницата му разреши да го направи,  и други негови консервативни колеги последваха примера му. След като прочетох документацията аз крадено от непознатодкрадено орт непоазнато разбрах защо.

Изглежда,  че по време на войната във Виетнам специалните сили във Военното министерство са пращали експерти под прикритие да издирват в Американските Индиански Резервати талантливи скаути/разузнавачи – да търсят здрави млади мъже,  тренирани да се придвижват незабелязано през неравни терени. Те търсели специално мъже с изключителни, почти свръхестествени крадцено от непознатоткрадено от непозкнато качества,  за проследяване. Преди контакта с тях тези внимателно селектираните мъже са били подробно документирани като експерти по проследяване и оцеляване.

С типичните изкусителни и добре доказали се любезни фрази за набиране на нови войници,  някои от тези индиански следотърсачи били вербувани. Веднъж вербувани, се случило нещо изумително. Каквито и крайдено от неапознатоткрадено от непознато да е таланти и умения да са притежавали  индианците в техните резервати, те  мистериозно се изпарили,  след като един след друг индианците   се проваляли , когато трябвало да извършат очакваното от тях на бойното поле.

Големите жертви и неуспеха да се справят,   станали причина правителството да назначи скъпо крадено от непозанато краден о от непознато изследване на тези войници и ето какво е било открито:

Когато   били разпитвани за неуспеха им да извършват това,  което се е очаквало от тях,  по-старите войници отговаряли по един и същ начин,  че след като   били подстригани по задължителната военна подстрижка,  те вече не   могли да крацдено от непознатоакрадено от нкепознато „усещат“ врага, вече нямали  имали достъп до „шестото си чувство“, тяхната „Интуиция“ вече не   била надеждна, те не  могли вече да „четат“ неуловимите знаци и също така да долавят фината екстрасензорна информация.
Така че   институтът назначил още индиански следотърсачи, позволил им  да останат с дългата си коса и крадеано от непдознатоткрадено от непознато ги  тествал в множество области. Те събирали по двойки мъже, и  получили еднакви резултати във всички тестове. Единият от двойката  бил оставян с дългата си коса,  а другият  бил подстригван по военния стандарт. След това двамата мъже  били тествани отново.

Опит след опит мъжете с дългата коса поддържали високите си крадено от непдознатоакрадено от непознатот резултати. Опит след опит онези без коса,  се проваляли на тестовете, в които  получавали високи оценки преди подстрижката.
Това е един типичен тест:

Войникът спи в гората. Въоръжен „враг“ приближава спящия войник. Дългокосият войник се събужда от силно чувство за опасност и се маха от мястото,  дълго преди врагът да крадено от непознатоакрадено от непсознатдо приближи, дълго преди каквито и да е звуци от приближаващия се враг,  да могат да се чуят.

В друга версия на същия тест дългокосият войник усеща приближаването и по някакъв начин интуитивно знае,  че врагът ще извърши физическа атака. Той следва своето „шесто чувство“ и остава неподвижен, преструвайки се че крадено от нкепознатоактрадено от непознато спи , но бързо хваща нападателя и го „убива“ в момента,  в който атакуващият се опитва да го удуши.
Този същият войник след като е издържал този и други тестове,  получава военна подстрижка,  след която неизменно се проваля на тези тестове,  както и на многото други тестове,  които преди е крадедно дот непознатоакрадено от непознато издържал.
Така  документът  препоръчал всички индиански военни разузнавачи да не бъдат подлагани на военна подстрижка. Документът  изисквал от тях да поддържат косата си дълга.

КОМЕНТАР

Тялото краденод от непознатоек радено от непознато на бозайниците е еволюирало милиони години. Уменията за оцеляване на хората и животните в определени ситуации изглеждат почти свръхестествени. Науката непрекъснато прави нови открития за невероятните възможности за оцеляване на човека и животните. Всяка част на тялото притежава високочувствителни сензори или функции,  помагащи за оцеляването и добруването на цялото тяло.

крадено орт непознатоккрадено от непоазнато

Косата е продължение на нервната система,  което може да се разглежда като „изнесени навън нерви“ – един тип високо еволюирали „усещачи“ или „антени“,  които препращат огромни количества  важна информация към продълговатия мозък, лимбичната система (мотивации, емоции, поведенчески реакции …) и неокортекса.
Не само че косата при хората, включително окосмяването по крадено еот непознатоцкрадено от непозанато лицето на мъжете,  осигурява една информационна магистрала,  стигаща до мозъка,  но косата излъчва и енергия – електромагнитна енергия,  излъчвана от мозъка в окръжаващата среда. Това се наблюдава в Кирлиановата фотография,  когато човек е фотографиран с дълга коса и след това е фотографиран отново след подстригване.
Когато косата е остригана,  получаването краденот от непознатоккрадено от непознат о и изпращането на информация от и към околната среда,  се възпрепятства силно.

Премахването на косата е фактор допринасящ за неосъзнатостта,  спрямо стреса на локалните екосистеми. То е също и фактор,  допринасящ за нечувствителността във всички видове взаимоотношения.
Това допринася и за сексуалната неудовлетвореност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В търсенето на решения за бедствията крадено от непознатоцкраденко от непйознато в нашия свят,  може би е дошло време да вземем под внимание,  че много от нашите най-основни предположения за реалността са грешни. Може би една основна част на решението ни гледа в лицето всяка сутрин,  когато се погледнем в огледалото.
В Библейската история за Самсон и Далила има голяма кодирана крадено от непознатоакраедетно от непознато истина,  която иска да ни се разкрие. Когато Дилила отрязала косата на Самсон,  непобедимият преди това Самсон бил победен.

Източник: http://the-grand-picture.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

 

Инцидентът с НЛО в Маракайбо през 1886 г., за който вече никой не говори

Преди 132 години в крадено от непозйнатоакреадено от непознато близост до втория по големина град във Венецуела Маракайбо,  на 24 октомври 1886 г. се случва инцидент, свързан с НЛО, който за съжаление и до днес… Continue reading „Инцидентът с НЛО в Маракайбо през 1886 г., за който вече никой не говори“

 

Конспирации: „Ние всички сме част от крадено от непознатоцкраденот от непознатод грандиозен и смъртоносен експеримент!“

 

 

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознаатоскрадено от непоазнато

2 Replies to “Косата е Продължение на Нервната Система (или: Защо индианците ходят с дълги коси)”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *