Документи на ЦРУ разкриват информация за пирамиди и извънземни на Марс

Kонспиролози откриха  в разсекретените през януари от ЦРУ документи , информация за марсианци и древни пирамиди, за  които както  се твърди, са построени от извънземни на Марс преди около един милион години.

Американските власти не крият факта, че по време на Студената война, активно са работили  с екстрасензи, съобщава Mirror.

краденоц от непознатоккрадено отк непознато

Вниманието на ловците на НЛО и извънземни  привлекли  материали с беседа на агент на ЦРУ с екстрасенз, която се е провела на  22 май 1984 г.

Съобщава се , че по време на срещата офицерът от тайните служби дал на мъжа, който имал свръхестeствени  способности,  затворен плик, вътре в  който крадено от непознатоаркрадено от недпознато се намирали координатите на мястото, за което „ясновидецът“ трябвало да разкаже, без да отваря писмото. Така ЦРУ проверявало  способностите на своите агенти.

В плика крадено от непознратодкрадеано от непознато имало лист хартия с думите „Марс“, „интересуващо ни време – около един милион години преди Христа“, както и „40.89 градуса северна ширина и 9.55 градуса западна дължина“.

Екстрасензът успешно прочел  съдържанието на плика, без да го отваря, и след това казал, че  вижда на повърхността на Червената планета „дълги и крадено от непознатоакрадено цот непознатоц слаби хора.“

„Те са много високи и слаби, виждам само сенки. Те живеят в пирамиди, обшити с желязо. Те са много зле, те умират. Сега  там вече ги няма …“, разказал на агента на ЦРУ екстрасензът.