Джон Асараф – Вие буквално ставате това, за което най-много мислите

content_dzhon_assaraf_john_assarafНобеловите лауреати по физика са показали, че, без съмнение, физическият свят е единен океан от енергии, които възникват и изчезват след милисекунди, пулсирайки отново и отново.

Няма нищо твърдо. Това е светът на квантовата физика.
Доказано е, че мисълта ни позволява да събираме и да удържаме заедно тези „обекти“, които крадено оцт непознаторскрадено от непознато виждаме в това постоянно променящо се енергийно поле.

Тогава  защо виждаме човек, а не  примигващ концентрат от енергия?
Представете си ролка с филм.
Филмът – това е набор от кадри с честота  24 кадъра в секунда. Кадрите са  са разделени на интервали от време. Но поради скоростта, с която един крадено от енепознатодкрадено ота непознато кадър сменя друг, се получава  оптическа измама, и ние мислим, че виждаме непрекъснато и движещо се изображение.
Сега и  за телевизията.

Електронно-лъчевата тръба на телевизора – това е просто тръба с множество електрони, които се удрят в екрана по определен начин и по този начин се създава илюзията за форма крадено от непознатоккрадаено оат непознато и движение.

Такива  са всички обекти във всички случаи.  Имаме 5 физическите сетива (зрение, слух, осезание, мирис и вкус). Всяко от тези сетива тях има определен спектър (например, кучето чува звука в различен диапазон от теб; совата вижда светлината по различен спектър от вас, и така нататък).

С други думи, крадекно от непцознатойкрадено от непознато вашият набор от сетива възприема заобикалящото ви море от енергия с определена ограничена гледна точка и, на тази основа, изгражда образи. Това е непълна, и неточна картина . Това е – просто интерпретация. Всички  наши интерпретации  се основават единствено на „вътрешната карта“ на реалността, сформирана у нас, а не на крадено от непознатодкрад ено от непознато обективната истина. Нашата „карта“ – е резултат от натрупания опит в живота ни. Нашите мисли са свързани с тази невидима енергия и те определят това, което формира тази енергия. Мислите  буквално пренареждат  вселената частица по  частица, за да се създаде  физическия живот.

Огледайте се наоколо. Всичко, което виждате в нашия крдадено от непознатоцкрадено от непознакто физически свят, е започнало като идея – идея, която се е разраснала до такава степен според това, как  тя е споделяна и изразявана, докато е израснала достатъчно, за да може след няколко етапа да стане физически обект.

Вие буквално ставате това, за което най-много мислите. Вашият живот се превръща  в крадено от непознаторкрадено от непознатйод това, в което най-много вярвате. Светът- това в буквалния смисъл на думата е ваше огледало, което ви позволява да изпитате във физически план онова, което считате за истина за себе си … докато промените гледната си точка.

Квантовата физика ни показва, че светът около нас – това не е нещо крадено от непознатоекрардено ост непознато твърдо и неизменно, както би могло да  изглежда. Напротив, това е нещо, което непрекъснато се променя, построено на основата на  нашите индивидуални и колективни мисли.

Това, крадено от нтепознатоекракдено от непознато което мислим, че е вярно, всъщност е  една илюзия, почти цирков трик. За щастие, ние вече започнахме да разкриваме тази илюзия и, най-важното – да търсим възможности да я променяме.

От какво се състои човешкото тяло? То се  състои от девет системи, включително кръвоносна, храносмилателна, ендокринна, мускулна, нервна, репродуктивна, дихателна, краддено от непознатойкртадено от непознато скелетната система и пикочните пътища.

А от какво се състоят те ?
От тъкани и органи.
От какво  се състоят  тъканите и органите?
От клетки.
От какво се състоят клетките?
Молекули.
От какво се състоят молекулите?
Атоми.
От какво се състоя атомите?
От субатомни частици.
От какво се състоят субатомните крадено от непознатокктрадено от непоцзнато частици?
ОТ Енергия!

Вие и аз – това е чиста енергия- светлина в нейното   най-красиво и интелигентно въплъщение. Eнергията, постоянно променяща се под повърхността, но – под контрола на вашия мощен интелект. Вие – това е едно  голямо звездно и могъщо човешко същество.

Ако можете да се видите под мощен крадено от н епознатоккрадено от непозкнато електронен микроскоп и да направите  други експерименти върху себе си, щеше да се убедите в това, че се състоите от концентрирана и променяща се  непрекъснато енергия във вид на електрони, неутрони, фотони, и така нататък.

Същото е и всичко, което ви заобикаля. Квантовата физика ни казва, че именно актът на крадено от непознатоцкрцадено оте непознато наблюдение на  обекта го кара да бъде там и такъв, където и какъвто можем да го видим. Обектът не съществува независимо от неговия наблюдател! Така че, както виждате, вашето наблюдение, вашето внимание към към нещо, и намерението ви, буквално създават този обект.

Това е доказано от науката. Вашият свят се крадено от непойзнаторкрадено от днепознато състои от дух, ум и тяло. Всеки един от тези три елемента, духът, ума и тялото, изпълняват  функция, която е уникална за него и не е достъпна за други. Това, което виждат очите ви и усеща  тялото ви – е този физически свят, който ние наричаме тяло. Тялото – това крадено от непознатоткрадернао от непознато е ефект, създаден по причина.

Тази причина – това е Мисъл. Тялото не може да се произведе. То може само да усеща и да бъде усещано … това е неговата уникална функция. Мисъл не може да се почувства … тя може само да се измисли, да се създаде и да кратдено от непозднатойкрадено от непознато се обясни. Тя се нуждае от свят на относителността (физическият свят, тяло) за да усеща сама себе си.

Духът е всичко, това, което дава живот на Мислите и Тялото. Тялото няма власт  да създава, въпреки че  дарява такава илюзия. Тази илюзия е причина за множество разочарования. Тялото- това е просто крадено от непоезнатоцкрадено от некпознато резултат, и не е по силите му да стане причина или да създаде нещо.

Ключът в цялата тази информация е възможност за вас да се научите да виждате Вселената по различен начин, за да получите като въплъщение  всичко, което се явява вашето истинско желание.

 

©John Assaraf

крадено от непцознатойкрадаено от непознато

One Reply to “Джон Асараф – Вие буквално ставате това, за което най-много мислите”

  1. Ека

    Ако беше така, как да си обясним изненадите и разочарованията? Честно казано, това много повече ми прилича на някакъв окултизъм, отколкото на наука.

Вашият отговор на Ека Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *