Конспирации ли? : Защо правителстватА искат НЕПРЕМЕННО да се откажа от пушенето? (видео)

Защо правителстватА искат да се забрани пушенето? Аз не говоря само за едно правителство, а за  правителстватА, правителствата  на целия свят, защото кампанията против тютюнопушенето днес е световна. Пушенето е забранено навсякъде! (б.ред.: изключение, близо до нас е Сърбия – там се пуши навсякъде!).  

 

Отговорът на този крадено от непознато крадрендо от непознато въпрос ме измъчваше в продължение на много месеци, дори години, докато не прочетох „Политическа понерология“ на Andrew Lobaczewski (Political Ponerology by Andrew Lobaczewski). Оказва се, че преди това е имало организиран опит за изпращане на всички пушачи в газовите камери. Това е станало още през 1930 г. в нацистка Германия.

крадерно от непознатоскрадено от непозцнато

Пропагандистите на Третия райх се опират на факта, че Чърчил, Сталин и Рузвелт – и тримата пушат тютюн, а такива правилни хора като крадено от непознаторкраден о от непаознато Хитлер, Мусолини и Франко – не пушат.

 

Оригинал

крадено от непознартсоцкрадено от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които крадено от непознатотдкрад ено от непознато има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.

2 Replies to “Конспирации ли? : Защо правителстватА искат НЕПРЕМЕННО да се откажа от пушенето? (видео)”

  1. иван райкулев

    Няма такъв инвеститор в света като българският пушач Всеки ден в хазната влизат от 1 кутия цигари 4 лв пряк данък При 2 милиона пушачи на ден директно влизат 8 милиона лв За една година това прави 3 милиарда лв Ако парите не се харчат безконтролно а се отделят само 2 процента за лекуване на пушачите то те ще имат най модерната клиника в света Живеем в света на голямата ЛЪЖА

  2. Иванов

    Кажете каква полза за организма,има от пушенето?

Comments are closed.