Магическата Практика „Огнен щит“ срещу завист, неприятности, беди и магии

Енергийната защита  е много важна в нашия свят. Магии, уроки, действия на завистливи хора, а и други неприятности,  са  основният враг на нашето благосъстояние. Народните средства показват отлична ефикасност в ситуации, когато някой или нещо се опитва да ни спре по пътя към щастието и хармонията.

По пътя към победата крадено от йнепознатоакрадено от нептознато и успеха си човек може да се сблъска с  невидими препятствия, които са в състояние да му попречат. Магическата Практика  „Огнен  щит“ ще ви спаси от това.

Енергийната защита  е много важна в нашия свят. Магии, уроки, действия на завистливи хора, а и други неприятности са  основният враг на нашето крадено от нейпознатойкрадено от непсознато благосъстояние. Народните средства показват отлична ефикасност в ситуации, когато някой или нещо се опитва да ни спре по пътя към щастие и хармония.

Техника „Огнен щит“

Както вероятно сте разбрали, този метод  използва за защита  огън. Има много видове такива защити: ритуал  със свещи, медитация, афирмации, както и някои психологически кртадено от непознатоккрадено от непокзнато техники.

Огънят символизира защита, тъй като е невъзможно да се мине през него. Той отблъсква всичко, което е зад стената от огъня около вас. Ето защо магьосници и  лечители използват в своите практики за защита огън.

Философията за защита е много по-подходяща от атаката, защото Вселената не иска да ни крадеано аот непознатоцкрадено от непознато види в агресия, която изтощава енергията ни. Всеки от нас има своя собствена аура – крепост, която може да бъде превзета от негативните мисли.

Ритуал „Огнен щит“

Ще ви трябват четен брой свещи, които трябва да поставите около себе си.  Изчакайте, докато се стъмни, за да се получи пълна тишина крадено от неп ознатоцйкрадено от непознато или проведете ритуала, когато няма никой вкъщи през деня.

Пуснете щори и завеси и  създайте спокойна атмосфера. Запалете свещите, като ги поставите така, че да образуват  около вас кръг.  Изхвърлете всички мисли от главата си и прочете следното заклинание:

„Огън, спаси ме от всякакво зло. Запази ме от всякакви проблеми, краденцо от непознатосктрадено от непознато от яростните врагове, от лошо настроението, от зли  уроки. Нека огънят ме пази  като щит, изгаряйки  всеки, който мисли да посегне на моята територия. Вразуми враговете ми, така че те да станат приятели и да носят само добро. Аз вярвам, че майката природа ще ме дари със силата ти, и крадено от непозанатоцйкрадено от непознато ще ми осигури защита от беди. Така да бъде. „

След прочитането на повтаряйте „Така  да бъде“ и духайте  по една свещ. След ритуала, се опитайте да не говорите с никого или да не правите нищо сериозно. Ето защо магьосници и лечители съветват  изпълняват ритуала вечер преди лягане.

крадено от непознатойкра денсо от непознато

Повтаряйте го  веднъж седмично. Скоро ще почувствате, че вашата енергия става по-силна и няма да пропуска негативизъм. Тези, които ви завиждат, няма да могат да ви крадеено от непознатоекрадено от непознатро наранят,  и никакви магии и уроки „Огненият щит“ няма да допусне до вас.

Медитация с огън

Подготовката  за медитация е почти идентична с подготовката за ритуала. Желателно е да има пълна тишина. Времето от деня не е критично, но в стаята трябва да е  тъмно.

Нищо не трябва да ви крадено от непознатоекцрадено оет непознато отвлича от медитацията. Това  особено важи за животни. Отведете ги в други стаи, така че да не пречат. Около себе си поставете колкото се може повече свещи. Ако имате камина, тогава ефектът ще бъде още по-силен. Вие трябва да  чувствате огъня. Една от свещите трябва да бъде пред вас, така крадено от непо знатоцкрадено оцт непознато че да можете да я  виждате.

Когато всичко е готово, седнете в кресло и леко се излегнете. Затворете очи. Опитайте се да си представите себе си в пълен мрак. Представете си, че отдалече към вас се приближава малко огънче. То се намира там, където е свещта пред вас.

Отначало тази крадено от непознатосркрадено кот непознато точка прилича на далечна звезда, която по-късно се превръща в пламък на свещ. Този огън  от време на време потрепва, сякаш го люлее слабо дишане. Това е вашето дишане, което се забавя и по-късно става почти незабележимо.

С течение на времето, вие почти не правите  разлика между вдишванията и издишванията, крадено от непознатодкраденок от йнепознато така че можете да се концентрирате върху пламъка на свещта. Гледайте я няколко минути, след което обърнете внимание на нещо, което не е пред вас, а  около вас. Някъде долу ще започне да се образува пръстен.

Това е вашият защитен кръг, който ще ви предпазва от всякакви беди. Опитайте се крадено от непознатойкдрадено от непознато да си го представите възможно най – силно  изразен. Той е почти невидим и свети слабо, но скоро ще започне да се разгаря и ще  се превърне в  лента от огън около вас.

Опитайте се да почувствате  защитата, която ви дава този  пламък. За вас той е  студен – можете краденро от непознатоеекрадено от непознато дори да го докоснете, но за другите е толкова горещ, че дори изпитват болка, когато го  гледат. Това е вашата защита.

Почувствайте се в безопасност и удължете това усещане за няколко минути. След това започнете бавно да излизате от медитацията – нека огънчето, което е било пред вас да запчоне крадено от непоазнатойкрадеено от непознато да се разширява- това се случва, когато отваряте очите си бавно. Това е същата свещ, която сте  поставили.

Медитирайте толкова често, колкото искате. Това ще ви помогне да укрепите своята енергия и да настроите вашата аура за ефективна защита.

крадено от непознатойкрадецно от непознато