Европа: Модерното робство набира сила, България е на челна позиция

Според правозащитната организация Walk Free, съвременното робство има много форми и обхваща 46 милиона души по целия свят.

В съвременно тълкуване това означава трафик на хора и свързани с него форми на експлоатация. Тази високодоходна  престъпна дейност генерира среден доход от 3 400 евро годишно на жертва. Тя  обхваща целия свят и преди всичко Азия, но в момента има нова тенденция: Активно се разширява в Европа.

През 2017 г. рискът от съвременно  робство нараства много силно през трите тримесечия в  Европейския съюз, според проучване, публикувано на 10 август от британската консултантска компания Verisk Maplecroft.

В анализа, който  оценява 198 страни, в зависимост от суровостта на техните закони, изпълнението им и тежестта на нарушенията, се споменават тревожни признаци за разширяването на робовладелската практиката в не по-малко от 20 европейски страни.

Основно това  се дължи на притока на мигранти.

Всеки път действа една и съща схема. Когато те напускат страната си, задлъжняват на  контрабандистите (според Европол, 20% от тях имат връзки с търговията с роби), които им помагат да преминат границата. В резултат на това те се оказват ръцете на хора и предприятия, които ги експлоатират при пристигането им в Европа.

Разрастване на нарушенията в пет европейски държави

Особено тревожна е  ситуацията в Румъния, Гърция, Италия, България и Кипър – те са основната входна точка за 100 000 мигранти, и за такива,  които пристигат по море в  Европа през 2017 г. Най-тежките форми на престъпления в ЕС са регистрирани в Румъния и Италия: жесток принудителен труд, робство и трафик на хора.

По мащаб на изостряне на ситуацията Румъния се класира на първо място в света: в рейтинга на страните по сериозност на търговията с роби,  страната се е изкачила  с 56 места за една година: от 122 до 66. Италия, в която попадат 85% от всички пристигнали в Европа по море  мигранти,  се е изкачила с 16 места нагоре.

Що се отнася до Гърция, въпреки че броят на мигрантите спадна значително след подписването на споразумението между ЕС и Турция през 2016 г., страната продължава да приема голям брой бежанци, и си остава едно от основните места на трафик.

Както пишат авторите, наличието на уязвими групи мигранти на входните точки към Европа,  води до разширяване на робството в много индустрии, като например сектора на услугите,  земеделието, строителството.

„Миграционната криза увеличи рисковете от робството във веригите за снабдяване на предприятията в Европа“ – казва експертът по правата на човека Sam Haynes.

Всички големи икономики в ЕС са засегнати

От разширяването на робството не са застраховани дори най-големите  икономики на Европейския съюз. Така, само за една година, Германия и Великобритания са се преместили от групата с „нисък риск“,  в групата със „среден риск“.

Освен това има установени пропуски при инспекциите  на британската трудова система, докато в Германия се увеличава броят на случаите на трафик и използването на робски труд.

„Това бедствие засяга всички страни“, – казват в Комитета срещу съвременното робство. Въпреки, че Франция не е сред 20-те европейски страни, в които има увеличение на риска, тя също не е  пример:  Във Франция все повече се проявяват домашното робство, нелегалните цехове и принудителната просия и проституция“

През 2016 г. в доклада на Националната консултативна комисия по правата на човека се отбелязва, че Франция не прави достатъчно за борба с роботърговията и експлоатацията, въпреки приетият  от правителството през 2014 г. Национален план за действие.

la-croix.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *