Близо до Слънцето е открит гигантски извънземен кораб (видео)

На 19 януари Скот Уорън на видеозапис на Слънцето, направен от апарата SOHO, е открил нещо странно: неидентифициран летящ обект с бял цвят, който се приближил до звездата на рекордно разстояние.

Уфологът отбелязва огромния размер на този кораб, сравним с малка планета. Най-вероятно се е захранвал със слънчева енергия, отбелязва крадено от непйознатоакрадено от н епознато Уоринг. След миг аномалията изчезнала, което говори за високата скорост на този НЛО.

Учените все още не са коментирали наблюденията на Скот.

Трябва да се отбележи, че в близост до Слънцето редовно се появяват различни извънземни кораби, а някои аномалии не могат да бъдат обяснени научно.

По темата:

крадено еот непознаторкрадено о т непознато

Още странни находки на Марс – златен пръстен и катастрофирал извънземен кораб (видео)

Виртуални археолози са открили още едно доказателство за наличието на разумен живот на Червената планета. Сега, на една от снимките, изпратени от ровъра Curiosity, те са открили не нещо друго,… Continue reading „Още крадено окт непознатоткрадено от нсепознато странни находки на Марс – златен пръстен и катастрофирал извънземен кораб (видео)“

Извънземен кораб е бил заснет на Луната от последните крадено от непознатоакр адено от непознарто стъпили там астронавти (видео)

Първото посещение на Луната от астронавти предизвика сериозен отклик по целия свят, а последното посещение преминава много по-скромно, но от тогава космическите програми с посещения на хора на други космически… Continue reading „Извънземен кораб е бил заснет на Луната от последните стъпили там астронавти крадено от непознатоткраденао от непознатой (видео)“

Загадъчен запис от МКС: Извънземен кораб, сателит на извънземна цивилизация или втория спътник на Земята ? (видео)

Руският уфолог, конспиролог и виртуален археолог Валентин Дегтерев направи още едно любопитно откритие: той заяви, че на 4 декември е успял да открие на видеозапис от МКС креадено от непознатойкрадено от непознато огромен НЛО, който… Continue reading „Загадъчен запис от МКС: Извънземен кораб, сателит на извънземна цивилизация или втория спътник на Земята ? (видео)“

крадено кот рнепознатоакрадено от непознато крдадено от непознатоскраадено от непознато