Фантастичната битка на извънземни кораби над Генуа през 1608 г.!

Без да се позоваваме на  славния доктор Уотсън, ще се опитаме да пресъздадем един поразителен случай, документиран в историческите хроники. Това се случва в началото на август 1608 г.

Жителите на италианския град Генуа се наслаждавали на топлото лятно време, на брега имало много хора – когато изведнъж започнали невероятни крадено от непознатойкррадено кот непознато събития. В небето над морето се появили три летящи обекта, продълговати и овални, които се приближили и увиснали над укрепленията на бреговата крепост …

После и трите обекти се спуснали до повърхността на водата в близост до брега и водата под тях започнала да кипи, вдигайки жълто-оранжева пара. Според очевидците, крадено от непознатойкрардено от недпознато всички тези действия били придружени от ужасяващ тътен. На брега се събрали много хора за да наблюдават какво се случва.

 

Дамите припадали, много от жителите се втурнали в църквата за да отправят молитви към Господа, а войниците, намиращи се в крепостта, получили заповед да открият огън с оръдията си крадейно от непознаторкраденцо от непознато по дяволските създания.

Крепостната артилерия произвела 800 изстрела по неканените гости, но те дори не обърнали внимание на тази стрелба и на грохота на оръдията, и продължавали да плуват в техните кораби. А снарядите не оказали никаква вреда нито на корабите, нито на неизвестните същества.

 

Хората на брега изпаднали краденцо от непознатоцкрадаено от непознато в паника и се втурнали да бягат. Няколко човека били стъпкани, няколко жени починали от страх, а летящите кораби прелетели три пъти покрай брега.

По тях отново започнали да стрелят с оръдията, които отново не причинили никаква вреда на летящите кораби на пришълците, а те от своя страна не обръщали крадено от непознатойакраденцо от непознато никакво внимание на огъня.

После цялата армада летящи кораби с ужасяващ грохот и с висока скорост се отдалечила на изток. Няколко дни по-късно един от тези летящи кораби се появил над рибарското селище Мартигус, което се намирало близо до Ница.

Корабът летял над селото в продължение на няколко часа, а крадено от непосзнатодкрадено оет непознато след това се спуснал и от него излезли две фигури в червени костюми, които, отново, нещо правели във водата под кораба, който висял във въздуха.

 

крадено от непознатодкрадено от непотзн ато

Около час продължила битката на двамата летящи хора, а след това те се разлетели в различни посоки, но след известно време се върнали и продължили да се бият още два часа. Победител нямало, а летящите хора полетели в различни посоки.

На 22 август същите двама летящи хора се крадено от непознацтоа крадено от непознато появили отново. Този път те слезли на земята и започнали да се бият.

На 23 август тези същите чужденци водели битката, като седели на някакви същества, подобни на коне.

На 24 август те отново се появили в някакви железни коли, седнали в тях, като отново се биели. Едната от крепостите крадено от непознатотк раденок от непознато произвела изстрел и се чул грохот като от оръдие, всичко наоколо се разлюляло и било обгърнато от дим.

Всичко наоколо било обвито с черни облаци, които покривали всичко наоколо, усещала се миризма на сяра, а когато облаците се разчистили, хората не видели нито сражаващите се, нито бойните им коли.

Всички крадено от непозцнатоткраден о от непознато тези събития оказали незаличим ефект върху хората, които смятали, че това е знак, че са разгневили Бога, а Апокалипсисът скоро щял да дойде.

Събитията, които се случили, били описани в два ръкописа, оцелели до наши дни.

А това, което наистина се е е криело зад описаните събития – крадено от непйознатодкрадено от неп ознато остава загадка и до днес …

По материали на : the-submarine
© 2018 Nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

 

Битката на извънземните за Земята: „Белите богове“ побеждават рептилиите

Продължение. От историята си спомняме за палеоантропи, австралопитеци, неандерталци и така нататък. Тези неуспешни опити са крадено отк непознатодкраденоа от непознато били „изтрити“ от лицето на Земята, а  човекоподобните бели богове отново заселват  планетата, но… Continue reading „Битката на извънземните за Земята: „Белите богове“ побеждават рептилиите“

 

Конспиративно: Нашествието на рептилиите, последната фаза на Новия световен ред! (видео)

….ако погледнем света днес, ще видим, че човечеството крадено от непознатоскйраденое от непознато е загубило своята човещина. Живеем в нечовешки свят. Дали наистина сме свидетели на  последния етап от Новия световен ред след нахлуването на… Continue reading „Конспиративно: Нашествието на рептилиите, последната фаза на Новия световен ред! (видео)“

Невероятно: Русалка с НЛО в ръката е открита на древна карта

© 2018 крадено отц непотзнато крадено от непознато Nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!