Natural News: На Земята е започнало нашествие на демони!

Natural News: Днес много медии, специализирани по здравни въпроси, ежедневно съобщават за започнали някъде епидемии, които варират от птичи грип и завършващи с епидемия от чума. Но по някаква причина всички мълчат за епидемия, която е много по-опасна и ужасна – епидемия от обсебване на хора от зли духове.

Дълго крадено от нейпознаторкрадено от нейпознато време по този въпрос разсъждаваше главно църквата, следователно, без естествено -научна, потвърдена от експерименти база, самият въпрос за обсебването, особено за такава епидемия, за мнозина е съмнителна. Обаче сега към темата се включват и психиатри.

Д-р Ричард Галахър (Dr. Richard Gallagher), имащ научни степени в два  университета – в Принстън крадено от непознатоекрйаденто от непознато и Йейл, казва, че въпреки противоречивите мнения на фундаменталната медицинската наука по този въпрос, всъщност обсебването е абсолютно реално.

Д-р Галахър основава своето становище на 25 години опит и като практикуващ частен психиатър, и като професор в Ню Йоркския Медицински колеж и Колумбийския университет. И въпреки, че търсеният от пациентите крадено от непеознатоккраддено от непознато професионалист се занимава с толкова много неща, предметът на обсебването за него през последните години е от особен интерес.

В тази област д-р Галахър е изследвал и документирал стотици клинични случаи, към които е неприложима нито една от допустимите официални диагнози. По негово мнение обсебването не е приказка на екзорсистите, крадено от непцознатоакрадкено от непознато които оправдават работата си, и не е измислица на режисьорите на мистични трилъри. Всъщност, някои нематериални същества са абсолютно реални, те лесно могат да поемат контрола над съзнанието на много хора.

В интервю за „The Telegraph“ д-р Галахър казва:

„Има много други психиатри, които работят в същата област като мен. крадено от непознато к радено от непознатоа Ние общуваме, споделяме опит и резултати. Но тъй като обсебването не се признава от официалната медицина, никой от лекарите не смееше да говори по въпроса публично, и особено да публикува своите констатации и мнения в научните списания. Съществува риск от загуба на лиценз. Но аз имам много голяма практика, много краденот от непознатоекрадено отк непознато научни степени и много голям опит. Вярвам, че мога да говоря публично. Аз дори не само мога, но и трябва.“

Д-р Галахър разказва пред The Telegraph подробно своята история или по-скоро историята за това как той стига до необичайната си практика и настоящите си заключения.

В началото на медицинската си крадено от непозрнатодкрадено от непознатао кариера, д-р Галахър, млад дипломиран психиатър, основно се занимава с индивидуална психотерапия и психофармакология – прави всичко по начина, по който се е обучавал. Но веднъж към него се обърнала пациентка, която Галахър, следвайки етиката на медицинската тайна, условно нарича с името „Джулия“.

Джулия е била активистка на една от крадено от непознатойкра дено отд непознато тъмните окултни секти, заемайки привилегирована позиция поради сексуалните си отношения с лидера на сектата. С течение на времето тя започва да остарява и лидерът губи интерес към нея, което накарало Джулия да напусне сектата. Веднага след това за нея започват сериозни здравословни проблеми.

В първите сеанси на психотерапията Галахър слуша крадрено от непознатойкрадетно от непознато с усмивка за жертви, ритуали и сексуални оргии, които, според него, култистите са заимствали от холивудски филми и са практикували като оригинално шоу за набиране на паство. След това, като видяла, че лекарят не й вярва особено, Джулия му демонстрира парапсихологическите си способности.

Всичко започнало с т.нар „виждане от разстояние“, краадено орт непознатойкрадено от непознато когато Джулия, намирайки се на другия край на САЩ, се обаждала на Галахър по мобилния телефон и му казвала къде стои и в какво е облечен.

Първоначално Галахър считал, че това е някаква шега или постановка, и че него го наблюдава  човек, нает от Джулия. Тогава Джулия започнала да разказва крадено от непосзнатоакрадено от непорзнато на Галахър по телефона не само къде е бил в един или друг момент, но и да преразказва мислите му.

Един ден тя се разгневила на лекаря и, както той предполага, поела контрола върху съзнанието на котките му. В 3 часа сутринта,  винаги спокойните животни изведнъж сякаш полудели и съдзали краадено от непознатоккрадено от непознато у дома му истинска лудница, която след това Джулия, смеейки се, му разказала в подробности, като че самата тя тази нощ е присъствала там.

След това младият д-р Галахър, лицензиран психиатър, започнал истински да се плаши от това и, посещавайки само като дете с родителите си католическата църква, внезапно си крадено от непоз натойкраденро от непознато спомнил за първи път това детство и веднага се замислил за екзорсист.

Случило се така, че веднага успял да намери един от най-изтъкнатите експерти в тази област, който го въвел в тази тема, а след това му помогнал да получи лиценз и да влезе в Международната асоциация на екзористите.

Но крадено от непознартоадкрадено от непознато в този момент, докато екзорсистът се опитвал да помогне на неговата пациентка Джулия, Галахър видял с очите си как стоят нещата. Джулия не е била екстрасенз и изобщо нямала никакви паранормални способности.

Но след  като попаднала в сектата тя била вкарана в транс, по време на който в нея, така крадено от непознатодкрадено от непаознато да се каже, навлязла някаква нематериална същност, която я „надарила“ с невъобразими за други хора възможности.

Д-р Галахър не знае какви са тези същества, откъде идват и какво им трябва от хората. В описанието си предпочита да използва термините, които обикновено използват екзорсистите, наричайки ги демони или паднали ангели:

крадено от непознатоекрадено от непознцакто

„Те са много, много умни“, казва д-р Галахър пред The Telegraph. „Нивото на интелигентност на падналия ангел, аз така ги наричам, далеч надхвърля възможностите на крадено от неапознатойкраденао от непознато умовете на хората. Ето защо те ни контролират толкова лесно. И както демоните казват – те ни наблюдават от самото начало, смятайки ни за забавна разновидност на двукраки червеи.“

Въпреки че Джулия успява да изплаши доктор Галахър, заедно с обучаващите го екзорсисти, той вижда след това нещо още по-ужасно. Някои крадено от непознатоцкрадено аот непозн ато демони, например, взимайки тялото на жертвата си като аватар, се опитват да убият екзорсиста по всякакъв начин, без въобще да жалят тялото, попаднало под техен контрол.

При това обсебените получавали сериозни травми, поради което в САЩ пациенти, които биват заподозрени в обсебване, трябва да подпишат специална правна форма, като посочват, крадено от ндепознактоцкрадено от непознато че те доброволно са се съгласили на този ритуал.

Но най-вече Галахър бил поразен от факта, че демоните успяват да „надарят“ хората с възможността свободно да говорят на всякакви езици и способността да четат мисли. Според Галахер има доказателства, че екзорсистът, който лекувал Джулия, е свидетелствал, че по време на краденро от непознатоскрадено от непознаато ритуала по изгонването на демона, тя дори е левитирала за известно време.

И макар, че за 25-те години работа и лично провеждане на   стотици ритуали за изгонване, Галахър е видял много неща, той казва, че всичко това не е най-лошото нещо, защото с обсебването на хора в света започва крадендок от непознатоакрадено от непознато истинска епидемия, за началото на която свидетелстват не само неговите колеги, екзорсисти от римокатолическата църква, но и познати духовници от редица други вероизповедания.

В подкрепа на думите си д-р Галахър цитира един от последните укази на римския папа Франциск. Ако преди Ватикана посрещаше нарастващото търсене на екзорцисти с конвенционални курсове краден о от непознатодкрадено от непозанато за обучение, сега се организира цяла академия за тези специалисти.

Екзорсизъм в САЩ преди няколко години са практикували само 12 специалисти. Днес те са повече от 50 и  не могат да се справят, защото има много, много нови случаи на обсебване. И нещо повече : свещениците всеки път се крца дено от непознатоскрадено от непознато сблъскват с все по-силни демони, изискващи колективен ритуал на изгонване, един екзорсист не може да се справи с тях.

При това, както казва Галахър, в света нахлуват напълно различни демони – такива, които преди това са били наричани „демоните на века“. Десетки от тях идват сега само за една година. крадено отт непознатоакрадено от непознато На тази основа д-р Галахер смята, че е длъжен да оспори мнението на бюрократите от медицинската система:

„Духовници от много и различни вероизповедания, които изпращат пациенти при мен, казват в един глас, че нещо идва към от друг свят, от свят, който ние не разбираме и не познаваме въобще. И крадено от непознатоакртадено от не познато вече има първи жертви, които не трябва да страдат поради догматизма и скептицизма на официалното медицинско мнение. „

По материали на : https://www.naturalnews.com/2018-06-10-demons-really-are-possessing-people-warns-psychiatrist.html

© 2018 nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018 nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

крадено от непдознатоакраадено от непознато Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват крадрено от непознатоткраденой от непознато трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.