Апокалиптично: Земята без човека…

Замисляли ли сте се някога какво би станало с нашата планета, ако хората изчезнат от нейното лице?

2 дни: Само 48 часа след изчезването на хората, метрото ще се наводни от канализацията …

7 дни: Доставката на гориво за аварийните генератори, които охлаждат ядрените реактори, ще се прекрати.

1 година: крадтено от нкепознатойкрадено от непознато Повече от 10 милиона птици ще оцелеят на планетата, комуникационните кули ще паднат, антените ще се изключат, а  по кабелите за високо напрежение отдавна няма ток. Градовете ще се напълнят с животни.

3 години: Поради липса на топлина, газовите тръби в студените райони ще експлодират. Изтичането на газ от тези крадено от кнепознато креадено от непознато тръби ще доведе до пожари. Сградите ще започнат да се напукват и структурата им ще стане нестабилна. След една или две зими, поради липса на топлина, хлебарките ще изчезнат.

10 години: Покривите на много къщи ще се сринат поради корозия,  течове и химически реакции между елементите.

20 години: Всички железни крадено отд непознатоакрадено от непозкнато колони напълно ще ръждясат и ще се счупят. Южна и Северна Америка ще се съединят отново, тъй като Панамският канал ще изчезне заради растителността.

100 години: Живялата преди век популация от 500 хиляди слона ще се увеличи 20 пъти. Популациите на дребни хищници, такива като лисиците, ще бъдат на ръба крадено от непеознатоткраденое от непознато на изчезването поради появата на нов конкурент: домашната котка.

300 години: По-голямата част от окачените мостове по света ще паднат. Стените на много язовири няма да издържат на напора поради липса на поддръжка. В резултат на това много градове ще се наводнят.

500 години: Градовете ще заприличат на гори и крадено от непознатойкрадено от неапознаато джунгли. Голям брой дървета ще растат между остатъците от автомобили, сгради и метални отломки.

15 000 години: Големите градове ще изчезнат поради настъпването на ледниците. Единственото, което ще остане сравнително цяло, са подземните структури.

35 000 години: Някои вещества, които замърсяват околната среда в дните на човешкото съществуване, ще се кррадено от непознатдоткрадено от непознато абсорбират от природата. Но за да се отърве от други, като кадмий, природата ще се нуждае от още 75 000 години.

100 000 години: Нивото на въглеродния двуокис в атмосферата ще се върне към показателите, съществували преди появата на човечеството.

250 000 години: Лъчението, възникнало при експлозията на атомните бомби, крадено от непознатодекрадено от неспознато в крайна сметка ще бъде погълнато от земята и ще престане да бъде опасно.

2 000 000 години: Възможно е някои животни в процеса на еволюцията крадено от непозтнатоакрадено ота непознато да се научат да разлагат пластмасови продукти и да ги ядат.

8 500 000 години: Останките на някои архитектурни обекти (паметници, сгради) все още стоят, ако не са били преди това разрушени от земетресения или наводнения. Бронзовите статуи все още могат да бъдат разпознати.

3 милиарда години: На Земята все крадено от ндепознаторккрадено от непознато още има живот, но във вид, който дори не можем да си представим.

6.5 милиарда години: Земята се „топи“ под влияние на Слънцето, което вече е погълнало други планети, което прави неизбежен краят на Земята.

Вечността: Останките от комуникационните устройства, такива като сателитите, продължават да пътуват в космоса като единствената крадено от непозднатоккрадено йот непознато следа от човешкото съществуване.

По SF

© 2018 nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Учени кръстосаха човек и овца!

Учени от Калифорнийския университет успяха да отгледат ембрион на овца, който съдържа човешки клетки. Резултатите от изследването бяха представени на конференцията на Американското научно дружество в крадено от непознатоакрадерно от неп ознато Остин. Специалистите вградили човешки… Continue reading „Учени кръстосаха човек и овца!“

Учени: Човек има втори мозък и той се намира на … доста неподходящо място

Вие четете тези думи, защото имате мозък в главата си. Знаете ли обаче, че имате и още един мозък? Иронията е, че крадено оцт непознатоакрадено от анепознато той се намира  в,  привидно, доста неподходящото място.… Continue reading „Учени: Човек има втори мозък и той се намира на … доста неподходящо място“

Съдбата на човека се определя ВЕДНАГА, в момента на раждането му!

© 2018 nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

крадено от непокзнатоакрадено от нкепознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *